Ірина Чибор
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології
ІС Чибор
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016
132016
Koncepcja kodów kultury w rosyjskich i ukraińskich badaniach lingwokulturologicznych i etnolingwistycznych
I Chybor
Adeptus, 37-49, 2015
32015
Слов’янські боги в українській фразеології
І Чибор
Мандрівець.–Тернопіль, 115, 2015
12015
Міфологічний код культури серед інших етнокультурних кодів
І Чибор
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія …, 2014
12014
Слов'янські літературні мови: теоретичний аспект
І Чибор
Синопсис: текст, контекст, медіа, 73-75, 2018
2018
ЕТНОКОДУВАННЯ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ У ФРАЗЕОЛОГІЇ
І Чибор
Svět v obrazech a ve frazeologii, 331 - 354, 2017
2017
Народні уявлення про хвороби крізь призму фразеології української та польської мов1
ІС Чибор
2017
Міфологічно-християнське кодування у фразеологічних одиницях української мови
Ч Ірина
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія …, 2016
2016
Етнокодування міфологічних уявлень про чорта в українській діалектній фразеології
І Чибор
Słowiańska frazeologia gwarowa „Biblioteka LingVariów” 23, 209-218, 2016
2016
Слов'янська міфологія в українській фразеології
І Чибор
Приватний видавець Олег Філюк, 2016
2016
Реалізація язичницьких уявлень про сутність Бога в українській фразеології
ІС Чибор
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 67-70, 2016
2016
Реализация представлений о духах природных локусов в украинской фразеологии
ИС Чибор
Молодой учёный, 1443-1446, 2015
2015
СТРУКТУРА МІФОЛОГІЧНОГО ЕТНОКОДУ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ)
ІС Чибор
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Інтерпретація напівдемонологічних уявлень у фразеології української мови
ІС Чибор
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 289-296, 2015
2015
Календарні обряди як відображення кодів та етнокодів культури в українській фразеології
І Чибор
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 110-113, 2013
2013
Інтерпретація духовно-особистісного коду культури у фразеологічних одиницях з компонентом душа
І Чибор
Семантика мови і тексту : Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції …, 2012
2012
Фразеологізовані етносполучення з компонентом-темпоронімом тиждень
Ч Ірина
Ученые записки Таврического национального университета имени В. И …, 2012
2012
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ ЕТНОСПОЛУЧЕННЯ, МОТИВОВАНІ ТЕМПОРАЛЬНИМ КОДОМ КУЛЬТУРИ
Л Савченко, І Чибор
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18