Ярина Самусевич
Ярина Самусевич
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Національна академія управління, 2011
18*2011
Проблеми та перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду екологічного оподаткування
ЯВ Самусевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (14), 2012
112012
DOES TAX COMPETITION FOR CAPITAL DEFINE ENTREPRENEURSHIP TRENDS IN EASTERN EUROPE?
ED UÁkan
Modelling the New Europe. An On-line Journal, 34-66, 2018
102018
Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Бізнес Інформ, 282-284, 2012
102012
Innovations in country's social development level estimation
K Kyrychenko, Y Samusevych, L Liulova, K Bagmet
Маркетинг і менеджмент інновацій, 113-128, 2018
72018
Концептуальні засади системи адміністрування податків в Україні
ЯВ Самусевич, ЯВ Самусевич
Університет банківської справи, 2014
72014
Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону
АВ Височина, ЯВ Самусевич, ВС Тихенко
Актуальні проблеми економіки, 263-269, 2015
6*2015
Реформування податкової системи України в умовах податкової конкуренції
ЯВ Самусевич
Українська академія банківської справи Міністерства освіти і науки України†…, 2015
62015
Фіскальна конвергенція як наслідок податкової конкуренції: теоретичні засади та емпіричний аналіз
ЯВ Самусевич, ИВ Самусевич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
52015
Vyznachennya roli podatkovoho administruvannya u formuvanni podatkovoyi konkurentospromozhnosti krayiny
IV Samusevych
Mekhanizm Rehuluvannya Economiky, 174-181, 2014
5*2014
Розвиток науково-методичних підходів до розуміння сутності податкової конкуренції
ЯВ Самусевич, ИВ Самусевич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
52013
Дослідження моделей податкової конкуренції у контексті визначення впливу оподаткування на економіку країн
ЯВ Самусевич, ИВ Самусевич
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2013
52013
Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України
ЮМ Демків, ЯВ Самусевич
Актуальні проблеми економіки, 242-248, 2017
4*2017
The role of tax competition between the countries of the world and the features of determining the main tax competitors of Ukraine among the European countries
A Boiko, I Samusevych
Financial markets, institutions and risks, 72-79, 2017
32017
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, СМ Козьменко, ІО Школьник, СВ Лєонов, ОВ Козьменко, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
32014
Нові вектори розвитку страхового ринку України
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва, ІО Школьник, ...
32012
Зарубіжні практики оцінювання обсягів виведення капіталу: методологічний аспект
ЯВ Самусевич, АВ Височина
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні†…, 2018
22018
Vyznachennya roli podatkovoho administruvannya u formuvanni podatkovoyi konkurentospromozhnosti krayiny
IV Samusevych
Mekhanizm Rehuluvannya Economiky, 174-181, 2014
22014
Tax integration in European countries: development and consequences
VT Anatoliivna, SL Yuriivna, SI Valentynivna
European science review, 2014
22014
Застосування моделі Марковіца в умовах фондового ринку України
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Інноваційна економіка, 237-241, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20