Ярина Самусевич
Ярина Самусевич
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Національна академія управління, 2011
13*2011
Проблеми та перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду екологічного оподаткування
ЯВ Самусевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (14), 2012
72012
Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Бізнес Інформ, 282-284, 2012
7*2012
Реформування податкової системи України в умовах податкової конкуренції
ЯВ Самусевич
Українська академія банківської справи Міністерства освіти і науки Україниá…, 2015
62015
Концептуальні засади системи адміністрування податків в Україні
ЯВ Самусевич, ЯВ Самусевич
Університет банківської справи, 2014
52014
Фіскальна конвергенція як наслідок податкової конкуренції: теоретичні засади та емпіричний аналіз
ЯВ Самусевич, ИВ Самусевич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
42015
Vyznachennya roli podatkovoho administruvannya u formuvanni podatkovoyi konkurentospromozhnosti krayiny
IV Samusevych
Mekhanizm Rehuluvannya Economiky, 174-181, 2014
4*2014
Розвиток науково-методичних підходів до розуміння сутності податкової конкуренції
ЯВ Самусевич, ИВ Самусевич
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
42013
Дослідження моделей податкової конкуренції у контексті визначення впливу оподаткування на економіку країн
ЯВ Самусевич, ИВ Самусевич
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2013
42013
Does tax competition for capital define entrepreneurship trends in Eastern Europe?
ED Uškan
Modelling the New Europe. An On-line Journal, 34-66, 2018
32018
Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону
АВ Височина, ЯВ Самусевич, ВС Тихенко
Актуальні проблеми економіки, 263-269, 2015
3*2015
Tax integration in European countries: development and consequences
VT Anatoliivna, SL Yuriivna, SI Valentynivna
European science review, 2014
3*2014
Innovations in country's social development level estimation
KI Kyrychenko, YV Samusevych, LY Liulova, K Bagmet
Sumy State University, 2018
22018
Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України
ЮМ Демків, ЯВ Самусевич
Актуальні проблеми економіки, 242-248, 2017
2*2017
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, ТА Васильева, СМ Козьменко, ІО Школьник, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
22014
Застосування моделі Марковіца в умовах фондового ринку України
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Інноваційна економіка, 30, 2012
22012
Проблеми та перспективи екологічного оподаткування в Україні
ЯВ Самусевич
Modern problems and ways of their solution in science, transport, productioná…, 2011
22011
The role of tax competition between the countries of the world and the features of determining the main tax competitors of Ukraine among the European countries
AO Boiko, YV Samusevych
Sumy State University, 2017
12017
Determining the impact of the tax administration quality on tax competitiveness of the country
N Levchenko, I Samusevych, L Sysoyeva
Available at SSRN 2851180, 2015
12015
Vyznachennya roli podatkovoho administruvannya u formuvanni podatkovoyi konkurentospromozhnosti krayiny
IV Samusevych
Mekhanizm Rehuluvannya Economiky, 174-181, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20