Антипов В.І., Антипов В.И., Antypov VI, Антипов Владимир, Антипов Володимир
Антипов В.І., Антипов В.И., Antypov VI, Антипов Владимир, Антипов Володимир
Університет державної фіскальної служби України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Научно-практический комментарий
У кодекс Украины
отв. ред. СС Сценко].--[3-е изд. исправл. и дополн.].--К.: АСК, 2003
1262003
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
832006
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник
МІ Мельник
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін., 78, 2004
56*2004
підручник
У державним бюджетом України
кол. авт. за заг. ред. МЯ Азарова.--К.: Зовнішня торгівля, 2010
532010
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник
ЮВ Александров, ВІ Антипов, ОО Дудоров
К.: , Атіка, 2008
39*2008
Научно практический комментарий/Отв. Ред.: ВИ Шакун, СС Яценко
У кодекс Украины
К.: АСК, 1999
32*1999
Коментар до ст. 242 КК України
ВІ Антипов
Науково практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С …, 2002
28*2002
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доп.
ЮВ Александров, ПП Андрушко, ВІ Антипов, YV Alexandrov, ...
К.: А.С.К, 2005
27*2005
Загальна частина:[підруч.]: у 2 кн./Джужа ОМ, Михайленко ПП, Кулик ОГ та ін.; за заг. ред. ОМ Джужі
К Кримінології
К.: Юрінком Інтер, 2001
27*2001
научно-практический комментарий/отв. ред
У кодекс Украины
Яценко СС, Шакун ВІ–К.: Правові джерела, 1998
271998
Научно-практический комментарий.--3-е изд., исправл. и дополн./Отв. ред. СС Яценко
У кодекс Украины
К.: АСК, 2003
23*2003
Курс кримінології: загальна частина: підручник:: у 2 кн.
ОМ Джужа, ВІ Антипов, та ін.
К.: Юрінком Інтер, 352, 2001
232001
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
ВІ Антипов, ЛБ Баранник, VI Antypov, LB Barannyk, OM Bashinsjka, ...
Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010
22*2010
Обставини, які виключають застосування кримінального покарання: монографія
ВВ Антипов, ВІ Антипов
К.: Атіка, 208, 2004
212004
Уголовное право Украины: Общая часть - Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ
ЮВ Александров, ВИ Антипов, НВ Володько
Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ–К.: Аттика, 2002
21*2002
Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych / pod redakcia Janiny Czapskie i Witolda Krupiarza
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999
21*1999
Кримінальне право України. Загальна частина:[підручник]/[ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін.]; за ред. МІ Мельника, ВА Клименка.--[вид. 3-тє, переробл. та допов.
ЮВ Александров
К.: Юрид. думка, 2004
192004
Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий /[Под ред. СС Яценко, ВИ Шакун]
ЮВ Александров, ВИ Антипов, ПП Андрушко
К.: Правові джерела, 1088, 1998
18*1998
Local community, Public Security. Central and Eastern Countries under Transformation
J Widacki, M Mączyński, J Czapska, and others
Warszawa, 2001
162001
Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: Учебное пособие
ВИ Антипов
Изд-во МВД СССР, 1987
16*1987
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20