Подписаться
Антипов В.І.; Антипов В.И.; Antypov VI; Antipov VI; Антипов Владимир, Антипов Володимир
Антипов В.І.; Антипов В.И.; Antypov VI; Antipov VI; Антипов Владимир, Антипов Володимир
Університет державної фіскальної служби України
Подтвержден адрес электронной почты в домене dpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
1002006
Научно практический комментарий/Отв. Ред.: ВИ Шакун, СС Яценко
У кодекс Украины
К.: АСК, 1999
74*1999
Управління державним бюджетом України
МЯ Азаров
К.: Міністерство фінансів України, 2010.-816 с, 2010
61*2010
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України 1960 року
ВІ Шакун, СС Яценко, ЮВ Александров, ВІ Антипов, та ін
К.: АСК, 1999
46*1999
Zahalna chastyna: pidruchnyk [Elektronnyi resurs] Yu. V. Aleksandrov, VI Antypov, MV Volodko, ta in. Za red. MI Melnyka VN Klymenka
K pravo Ukrainy
K.: Yurydychna dumka 352, 2004
43*2004
Обставини, які виключають застосування кримінального покарання: монографія
ВВ Антипов, ВІ Антипов
К.: Атіка, 208, 2004
392004
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доп.
ЮВ Александров, ПП Андрушко, ВІ Антипов, YV Alexandrov, ...
К.: А.С.К, 2005
35*2005
Курс кримінології: загальна частина: підручник:: у 2 кн.
ОМ Джужа, ВІ Антипов, та ін.
К.: Юрінком Інтер, 352, 2001
332001
Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: Учебное пособие
ВИ Антипов
Изд-во МВД СССР, 1987
33*1987
Коментар до ст. 242 КК України
ВІ Антипов
Науково практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С …, 2002
26*2002
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
ВІ Антипов, ЛБ Баранник, VI Antypov, LB Barannyk, OM Bashinsjka, ...
Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010
24*2010
Правове регулювання місцевих фінансів в Україні
ОВ Солдатенко, ВІ Антипов, та ін.
К.: Алтера, 244, 2011
23*2011
Уголовное право Украины: Общая часть - Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ
ЮВ Александров, ВИ Антипов, НВ Володько
Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ–К.: Аттика, 2002
23*2002
Кримiнальне право України. Загальна частина: Пiдручник та iн.; За ред. МI Мельника, ВА Клименка.-5-те вид., переробл. та допов.
ОО Александров, ЮВ and Антипов, ВI and Володько, МВ and Дудоров
22*2009
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник
МІ Мельник
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін., 78, 2004
21*2004
Кримінальне право України. Загальна частина:[підручник]/[ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін.]; за ред. МІ Мельника, ВА Клименка.--[вид. 3-тє, переробл. та допов.
ЮВ Александров
К.: Юрид. думка, 2004
212004
Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych / pod redakcia Janiny Czapskie i Witolda Krupiarza
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999
21*1999
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України
МЯ Азаров
К.: Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
20*2010
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (спеціальний випуск)
ПП Андрушко, ЮВ Александров, ВІ Антипов, та ін.
Київ: Юрінком, 1994
20*1994
Науково-практичний коментар.--3-тє вид., виправ. та доповн./відп. ред. СС Яценко
К кодекс України
К.: АСК, 2003
16*2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20