Антипов В.І., Антипов В.И., Antypov VI, Антипов Владимир, Антипов Володимир
Антипов В.І., Антипов В.И., Antypov VI, Антипов Владимир, Антипов Володимир
Університет державної фіскальної служби України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Научно-практический комментарий
У кодекс Украины
отв. ред. СС Сценко].--[3-е изд. исправл. и дополн.].--К.: АСК, 2003
1172003
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
732006
підручник
У державним бюджетом України
кол. авт. за заг. ред. МЯ Азарова.--К.: Зовнішня торгівля, 2010
452010
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько
К.: МАУП, 2004
352004
Научно практический комментарий/Отв. Ред.: ВИ Шакун, СС Яценко
У кодекс Украины
К.: АСК, 1999
28*1999
за ред. ВС Стельмаха
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 2001
262001
Коментар до ст. 242 КК України
ВІ Антипов
Науково практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С …, 2002
25*2002
Загальна частина:[підруч.]: у 2 кн./Джужа ОМ, Михайленко ПП, Кулик ОГ та ін.; за заг. ред. ОМ Джужі
К Кримінології
К.: Юрінком Інтер, 2001
25*2001
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доп.
ЮВ Александров, ПП Андрушко, ВІ Антипов, YV Alexandrov, ...
К.: А.С.К, 2005
22*2005
Обставини, які виключають застосування кримінального покарання: монографія
ВВ Антипов, ВІ Антипов
К.: Атіка, 208, 2004
222004
Курс кримінології: загальна частина: підручник:: у 2 кн.
ОМ Джужа, ВІ Антипов, та ін.
К.: Юрінком Інтер, 352, 2001
212001
Уголовное право Украины: Общая часть - Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ
ЮВ Александров, ВИ Антипов, НВ Володько
Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ–К.: Аттика, 2002
19*2002
Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych / pod redakcia Janiny Czapskie i Witolda Krupiarza
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999
19*1999
Кримінальне право України. Загальна частина:[підручник]/[ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін.]; за ред. МІ Мельника, ВА Клименка.--[вид. 3-тє, переробл. та допов.
ЮВ Александров
К.: Юрид. думка, 2004
182004
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
ВІ Антипов, ЛБ Баранник, VI Antypov, LB Barannyk, OM Bashinsjka, ...
Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010
16*2010
Local community, Public Security. Central and Eastern Countries under Transformation
J Widacki, M Mączyński, J Czapska, and others
Warszawa, 2001
162001
Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: Учебное пособие
ВИ Антипов
Изд-во МВД СССР, 1987
15*1987
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України
МЯ Азаров
К.: Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
13*2010
Удосконалення кримінального законодавства потребує уваги
ВІ Антипов, ВА Клименко
Концепція розвитку законодавства України : матеріали наук.-практ. конф …, 1996
13*1996
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (спеціальний випуск)
ПП Андрушко, ЮВ Александров, ВІ Антипов, та ін.
Київ: Юрінком, 1994
13*1994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20