Антипов В.І.; Антипов В.И.; Antypov VI; Antipov VI; Антипов Владимир, Антипов Володимир
Антипов В.І.; Антипов В.И.; Antypov VI; Antipov VI; Антипов Владимир, Антипов Володимир
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Научно-практический комментарий
У кодекс Украины
отв. ред. СС Яценко].--[3-е изд. исправл. и дополн.].--К.: АСК, 2003
132*2003
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
832006
научно-практический комментарий/отв. ред
У кодекс Украины
Яценко СС, Шакун ВІ–К.: Правові джерела, 1998
78*1998
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник
МІ Мельник
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін., 78, 2004
60*2004
підручник
У державним бюджетом України
кол. авт. за заг. ред. МЯ Азарова.--К.: Зовнішня торгівля, 2010
582010
Загальна частина:[підруч.]: у 2 кн./Джужа ОМ, Михайленко ПП, Кулик ОГ та ін.; за заг. ред. ОМ Джужі
К Кримінології
К.: Юрінком Інтер, 2001
54*2001
Кримінальне право України: Загальна частина:[підруч. для студ. вищ. навч. закл.]
ЮВ Александров, ВА Клименко
К.: МАУП, 5, 2004
432004
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
ВІ Антипов, ЛБ Баранник, VI Antypov, LB Barannyk, OM Bashinsjka, ...
Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010
27*2010
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доп.
ЮВ Александров, ПП Андрушко, ВІ Антипов, YV Alexandrov, ...
К.: А.С.К, 2005
26*2005
Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: Учебное пособие
ВИ Антипов
Изд-во МВД СССР, 1987
26*1987
Курс кримінології: загальна частина: підручник:: у 2 кн.
ОМ Джужа, ВІ Антипов, та ін.
К.: Юрінком Інтер, 352, 2001
242001
Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych / pod redakcia Janiny Czapskie i Witolda Krupiarza
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 1999
23*1999
Обставини, які виключають застосування кримінального покарання: монографія
ВВ Антипов, ВІ Антипов
К.: Атіка, 208, 2004
222004
Local community, Public Security. Central and Eastern Countries under Transformation
J Widacki, M Mączyński, J Czapska, and others
Warszawa, 2001
22*2001
Коментар до ст. 242 КК України
ВІ Антипов
Науково практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С …, 2002
21*2002
Кримінальне право України. Загальна частина:[підручник]/[ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін.]; за ред. МІ Мельника, ВА Клименка.–[вид. 3-тє, переробл. та допов.]
ЮВ Александров
К.: Юрид. думка, 2004
202004
Кримінальне право України. Загальна частина:[підручник]/[ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько та ін.]; за ред. МІ Мельника, ВА Клименка.--[вид. 3-тє, переробл. та допов.
ЮВ Александров
К.: Юрид. думка, 2004
202004
Уголовное право Украины: Общая часть - Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ
ЮВ Александров, ВИ Антипов, НВ Володько
Учебник. Под. Ред. Клименко ВА, Мельника НИ–К.: Аттика, 2002
19*2002
Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий /[Под ред. СС Яценко, ВИ Шакун]
ЮВ Александров, ВИ Антипов, ПП Андрушко
К.: Правові джерела, 1088, 1998
18*1998
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України
МЯ Азаров
К.: Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
15*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20