Dmytro Beshley / Дмитро Бешлей
Dmytro Beshley / Дмитро Бешлей
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогностичне значення мангеймського iндексу перитонiту в сучаснiй невiдкладнiй абдомiнальнiй хiрургiї та iн
БО Матвiйчук, ДМ Бешлей, ЛЯ Клецко
Український журнал хiрургiї., 110, 2010
22010
Протезування аортального клапана з міні-стернотомного доступу: особливості хірургічної техніки та аналіз результатів перших 35 операцій
D Beshley, V Averchuk, I Protsyk, S Lishchenko, A Sterniuk, A Babych, ...
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 30-32, 2016
12016
Протезування аортального клапана з верхнього міні-стернотомного доступу: перший львівський досвід
Д Бешлей, В Аверчук, І Процик, Л Кулик
Вісник серцево-судинної хірургії, 29-33, 2014
12014
A CASE REPORT OF THE GENERALIZED SEIZURES MANIFESTATION AFTER SIMULTANEOUS CAROTID ENDARTERECTOMY, CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING AND AORTIC VALVE REPLACEMENT.
M Stupnytskyi, A Strelbytskyy, D Beshley, M Syroyid, A Rodzoniak
ΛΌГOΣ, 8-10, 2020
2020
Classification of Dissecting Aortic Aneurysm as a Guide for Surgical Management
L Kulyk, D Beshley, I Protsyk, S Lishchenko, V Pezentiy, V Averchuk, ...
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 61-68, 2020
2020
Anatomy of aortic dissection in the patient with Marfan syndrome who underwent surgery: a case report
U Pidvalna, D Beshley, L Mateshuk-Vatseba, V Averchuk, L Kulyk
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 59 (1), 2020
2020
Staged treatment of aortic dissection associated with Marfan syndrome
U Pidvalna, D Beshley
European Congress of Radiology 2020, 2020
2020
Chronic dissection aneurysm of the aorta: clinical and pathologic study
YI Kuzyk, OO Sira, DM Beshley, NV Fadeichuk
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 72-76, 2019
2019
Етіологічні фактори і патологічні стани, що спричинюють виникнення гострих розшаровуючих аневризм типу А
МБ Дмитро
Медицина сьогодні і завтра 76 (3–4), 74–79-74–79, 2017
2017
EVOLUTION OF THE APPROACHES TO ARTERIAL CANNULATION IN OPERATIONS FOR ACUTE TYPE A AORTIC DISSECTION
DM Beshley, VH Averchuk, IS Protsyk, LV Kulyk
Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, 3, 2017
2017
Випадок протезування дуги аорти при сифілітичній аневризмі дуги аорти
В Аверчук, Д Бешлей, Т Короташ, І Процик, А Шнайдрук, Д Аверчук, ...
Вісник серцево-судинної хірургії, 15-18, 2014
2014
Варіанти артеріальної канюляції при операціях з приводу гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А
В Аверчук, Л Кулик, І Процик, А Ратич, Д Бешлей, І Чорненький, ...
Вісник серцево-судинної хірургії, 19-22, 2014
2014
Нова парадигма реконструкції дегенеративної мітральної недостатності
Л Кулик, І Процик, ЮІ Іванів, Д Бешлей, А Стернюк, Р Петровський, ...
Вісник серцево-судинної хірургії, 164, 2014
2014
Варіанти кровопостачання артеріальних сегментів нирки первинними гілками ниркових артерій при їх трифуркаційному поділі
ЮЗ Бліхарський, ДМ Бешлей, ІВ Вільхова, МВ Погорєлов
Видавництво СумДУ, 2005
2005
Хронічна розшаровуюча аневризма аорти: клініко-патоморфологічне дослідження
ЮІ Кузик, ОО Сіра, ДМ Бешлей, НВ Фадейчук
Асоціація серцево-судинних хірургів України вітає Геннадія Васильовича Книшова
ВБ Максименко, В Аверчук, Д Бешлей, Т Короташ, І Процик, ...
ОДНОМОМЕНТНА ОПЕРАЦІЯ БЕНТАЛЛА З РЕПРОТЕЗУВАННЯМ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА І ШУНТУВАННЯ КОАРКТАЦІ АОРТИ МЕТОДИКОЮ ALSAB У ПОВТОРНО ОПЕРОВАНОГО 47-РІЧНОГО ПАЦІСНТА
ВГ Аверчук, ДВ Аверчук, ДМ Бешлей, ЛЯ Соловей, АА Шнайдрук, ...
ВАРІАНТИ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ГОСТРІЙ РОЗШАРОВУЮЧІЙ АНЕВРИЗМІ АОРТИ (ТИП А)
Л Кулик, В Аверчук, І Процик, А Ратич, Ю Іванів, А Шнайдрук, Д Аверчук, ...
ГВ Книшов. Ñëîâî ïðî àêàäåì³êà ÌÌ Àìîñîâà (äî 100-ð³÷÷ ÿ ç äíÿ íàðîæäåííÿ)................. 3 Книшов ГВ, Максименко ВБ Êîëåêòèâ íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ñåðöåâî-ñóäèííî …
ДВ Аверчук, ВГ Аверчук, ЛЯ Соловей, ЛВ Поваляшко, ІТ Яремчук, ...
ОПЕРАЦІ ДЕВІДА В ХІРУРГІ КОРЕНЯ АОРТИ
Л Кулик, І Процик, Ю Іванів, Л Соловей, Д Бешлей, Р Петровський, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20