Підписатись
Олександр Яхимович
Олександр Яхимович
Підтверджена електронна адреса в vntu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
System of computational linguistic on base of the figurative text comprehension
O Bisikalo, A Lisovenko, O Jahumovuch, S Trachenko, M Pradivliannyi
2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2016
72016
Method of determining of keywords in English texts based on the DKPro Core
OV Bisikalo, W Wójcik, OV Yahimovich, S Smailova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2016
62016
Impact of the syntactic dependencies in the sentences on the quality of the identification of the toxic comments in the social networks
S Shtovba, O Shtovba, O Yahymovych, M Petrychko
Scientific works of Vinnytsia national technical university, 2019
52019
Development of the method for filtering verbal noise while search keywords for the English text
O Bisikalo, A Yahimovich, Y Yahimovich
Технологический аудит и резервы производства 6 (2 (44)), 33-41, 2018
42018
Автоматизоване визначення лексичних онтологій з тезаурусу технічного спрямування
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 26-38, 2016
42016
Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями
ОВ Бісікало, АІ Лісовенко, ОВ Яхимович, СС Траченко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2015
42015
Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі DKPro Core
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Технологический аудит и резервы производства 1 (2 (21)), 26-30, 2015
42015
Формалізація задачі визначення ключових слів тексту
ОВ Яхимович, ОВ Бісікало
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
12019
Зменшення вербального шуму при визначенні ключових слів
ОВ Яхимович, ОВ Бісікало
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
12018
Визначення ключових слів з тексту повідомлень мікроблогів
ОВ Яхимович
ВНТУ, 2016
12016
Визначення ключових слів англомовного тексту з використанням технології DKPRO CORE
ОВ Яхимович, ОВ Бісікало
Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015 …, 2015
12015
Інформаційна технологія пошуку ключових слів на основі парсингу англомовних текстів
ОВ Яхимович, АВ Яхимович
Вінницький національний технічний університет, 2021
2021
Lexical relationships-based keywords ion in english texts
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
ВНТУ, 2020
2020
Вплив синтаксичних зв’язків у реченнях на якість ідентифікації токсичних коментарів в соціальній мережі
СД Штовба, ОВ Штовба, ОВ Яхимович, МВ Петричко
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2019
2019
Спосіб автоматичного пошуку ключових слів з використанням технології DKPro Core
ОВ Бісікало, АІ Лісовенко, ОВ Яхимович, ВВ Шолота
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності …, 2019
2019
Колізія при знаходженні ключових слів
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Автоматизированное определение лексических онтологий с тезаурусу технического направления
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 31 (1), 26-38, 2016
2016
Нахождение ключевых слов англоязычного текста с помощью инструментальных средств пакета DKPro Core
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 10-14, 2015
2015
Знаходження ключових слів англомовного тексту за допомогою інструментальних засобів пакету DKPro Core
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 10-14, 2015
2015
Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі інструментальних засобів пакету DKPro Core
ОВ Яхимович
ВНТУ, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20