Олександр Яхимович
Олександр Яхимович
Підтверджена електронна адреса в vntu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
System of computational linguistic on base of the figurative text comprehension
O Bisikalo, A Lisovenko, O Jahumovuch, S Trachenko, M Pradivliannyi
2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2016
42016
Development of the method for filtering verbal noise while search keywords for the English text
O Bisikalo, A Yahimovich, Y Yahimovich
Технологический аудит и резервы производства, 33-41, 2018
32018
Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями
ОВ Бісікало, АІ Лісовенко, ОВ Яхимович, СС Траченко
НТУ" ХПІ", 2015
32015
Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі DKPro Core
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Технологический аудит и резервы производства, 26-30, 2015
22015
IMPACT OF THE SYNTACTIC DEPENDENCIES IN THE SENTENCES ON THE QUALITY OF THE IDENTIFICATION OF THE TOXIC COMMENTS IN THE SOCIAL NETWORKS
S Shtovba, O Shtovba, O Yahymovych, M Petrychko
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2019
12019
Автоматизоване визначення лексичних онтологій з тезаурусу технічного спрямування
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.№ 1: 26-38., 2017
12017
Method of determining of keywords in English texts based on the DKPro Core
OV Bisikalo, W Wójcik, OV Yahimovich, S Smailova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2016
12016
ВПЛИВ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕЧЕННЯХ НА ЯКІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОКСИЧНИХ КОМЕНТАРІВ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ
СД Штовба, ОВ Штовба, ОВ Яхимович, МВ Петричко
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2019
2019
Спосіб автоматичного пошуку ключових слів з використанням технології DKPro Core
ОВ Бісікало, АІ Лісовенко, ОВ Яхимович, ВВ Шолота
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності …, 2019
2019
Формалізація задачі визначення ключових слів тексту
ОВ Яхимович
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Зменшення вербального шуму при визначенні ключових слів
ОВ Яхимович, ОВ Бісікало
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Колізія при знаходженні ключових слів
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Автоматизированное определение лексических онтологий с тезаурусу технического направления
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 31 (1), 26-38, 2016
2016
Визначення ключових слів з тексту повідомлень мікроблогів
ОВ Яхимович
ВНТУ, 2016
2016
Знаходження ключових слів англомовного тексту за допомогою інструментальних засобів пакету DKProCore
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
ВНТУ, 2015
2015
Нахождение ключевых слов англоязычного текста с помощью инструментальных средств пакета DKPro Core
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 10-14, 2015
2015
Method of determining keywords for English texts based on DKPro Core
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович
Technology audit and production reserves 1 (2 (21)), 26-30, 2015
2015
Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі інструментальних засобів пакету DKPro Core
ОВ Яхимович
ВНТУ, 2015
2015
Автоматизація побудови тезарусу
О Яхимович
XLIII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького …, 2014
2014
РОЗРОБКА МЕТОДУ ФІЛЬТРАЦІЇ ВЕРБАЛЬНОГО ШУМУ В ПРОЦЕСІ ПОШУКУ КЛЮЧОВИХ СЛІВ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ
ОВ Бісікало, ОВ Яхимович, ЯВ Яхимович
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20