Лариса Журавльова (Лариса Петровна Журавлева, Лариса Выговская, Larysa Zhuravlova,  L.P. Zuravleva
Лариса Журавльова (Лариса Петровна Журавлева, Лариса Выговская, Larysa Zhuravlova, L.P. Zuravleva
Житомирський державний університет ім. І. Франка, кафедра психології розвитку та консультування
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1042007
Эмпатийные отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи
ЛП Выговская
Научно-исследовательский институт психологии МНО УССР, 1991
55*1991
Емпатійні ставлення та їх класифікація
ЛП Журавльова
Соціальна психологія, 31, 2008
202008
Діагностика емпатії та її форм у підлітковому та юнацькому віці
ЛП Журавльова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
17
Психологія емпатії:[Монографія]./Лариса Петрівна Журавльова
ЛП Журавльова
Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
122007
Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я
ЛП Журавльова
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2010
102010
Психологічні основи розвитку емпатії людини
ЛП Журавльова, ЛП Журавлева
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
92008
Теоретико-методологические основы решения проблемы эмпатии
ЛП Журавльова
Українська психологія: сучасний потенціал: Матер. Четвертих Костюковських …, 0
8
Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії
ЛП Журавльова, ТВ Коломієць
Вісник Одеського національного університету. Психологія, 17-24, 2013
72013
Біологічні передумови виникнення емпатії у homo sapiens
ЛП Виговська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 58-62, 1998
61998
Чинники та механізми інтернет-залежності від онлайн-ігор
ЛП Журавльова, ОВ Камінська
Наука і освіта, 44-48, 2013
52013
Психологія емпатії: монографія/Журавльова ЛП–Житомир: Вид-во ЖДУ ім
ЛП Журавльова
І. Франка, 2007
52007
Психологічні особливості часової перспективи сучасного юнацтва в процесі особистісного самовизначення.
ЛП Журавльова
Психологія. Збірник наукових праць., 112-120, 2003
52003
Эмпатийные отношения детей, воспитывающихся вне семьи
ЛП Выговская
Психологический журнал 17 (№4.), С. 91-98., 1996
51996
Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності
ЛП Журавльова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2008
42008
Family as a cultural factor of personality's actualization and empathy development
ЛП Журавльова
Polskie Forum Psyhologiczne, 34-42, 2016
3*2016
Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю
ЛП Журавльова, ТА Матюшенко
Наука і освіта, 197-201, 2009
32009
Особистісні чинники успішної професійної діяльності
ЛП Журавльова, ЄВ Данковцева
Наука і освіта, 32-34, 2006
32006
Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту
ЛП Журавльова, ММ Шпак
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 3 (25), 85-88, 2015
22015
Чинники інтернет-залежності сучасної молоді
ОВ Камінська
Наука і освіта, 141-146, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20