Лариса Журавльова, Zhuravlova L. (ORCID: 0000-0003-4020-7279) (Л.Петровна Журавлева, Л.П
Лариса Журавльова, Zhuravlova L. (ORCID: 0000-0003-4020-7279) (Л.Петровна Журавлева, Л.П
Поліський національний університет, кафедра психології
Підтверджена електронна адреса в znau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія емпатії: [Монографія].Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
196*2007
Эмпатийные отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи.
ЛП Выговская
Психологический журнал 17 (4), 55 - 63, 1996
127*1996
Эмпатийные отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи: автореф. дис. … канд. психол. наук. К., 1991. 20 с.
ЛП Выговская
Научно-исследовательский институт психологии МНО УССР, 1991
871991
Діагностика емпатії та її форм у підлітковому та юнацькому віці
ЛП Журавльова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2010
312010
Емпатійні ставлення та їх класифікація
ЛП Журавльова
Соціальна психологія. 5 (31), С. 39 - 46., 2008
292008
Психологічні основи розвитку емпатії людини
ЛП Журавльова, ЛП Журавлева
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
262008
Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я
ЛП Журавльова
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2010
132010
Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії
ЛП Журавльова, ТВ Коломієць
Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 17-24, 2013
112013
Empatiia yak psykholohichnyi mekhanizm rozvytku mizhosobystisnoho emotsiinoho intelektu [Empathy as a psychological mechanism of the development of interpersonal emotional …
LP Zhuravlova, MM Shpak
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (25), 85-88, 2015
92015
Чинники та механізми інтернет-залежності від онлайн-ігор
ЛП Журавльова, ОВ Камінська
Наука і освіта, 44-48, 2013
92013
Теоретико-методологические основы решения проблемы эмпатии.// Українська психологія: сучасний потенціал: Матер. четвертих Костюковських читань.– В 3т.– К.: ДОК-К,1996.–т.1. – С …
ЛП Журавльова, Лариса Петрівна (Выговская
Українська психологія: сучасний потенціал: Матер. Четвертих Костюковських …, 1996
9*1996
Біологічні передумови виникнення емпатії у homo sapiens
ЛП Виговська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 58-62, 1998
71998
Діагностика емпатії особистості дорослого віку
ЛП Журавльова
Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологічні виміри …, 2011
62011
Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю
ЛП Журавльова, ТА Матюшенко
Наука і освіта. − 2009. − № 6. − С.197–201., 2009
62009
Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності
ЛП Журавльова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2008
62008
Динаміка ціннісно-смислової сфери учасників субкультур
ЛП Журавльова, НВ Мужанова
Психологія: реальність і перспективи, 66-71, 2019
52019
Емпатійні переживання юнацтва, що виховується в повних та неповних сім'ях
ЛП Журавльова, АІ Литвинчук, ТВ Можаровська
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі 3, 457-458, 2017
52017
Психологічні особливості часової перспективи сучасного юнацтва в процесі особистісного самовизначення.
ЛП Журавльова
Психологія. Збірник наукових праць., 112-120, 2003
52003
Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з психології
ЛП Журавльова, ЛО Котлова, ГВ Пирог
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019
42019
Особливості ціннісно-смислової сфери осіб, які належать до неформальніх субкультур
ЛП Журавльова, НВ Мужанова
Український психологічний журнал, 53-68, 2018
42018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20