Larysa Tretiakova / Лариса Третякова
Larysa Tretiakova / Лариса Третякова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Охорона праці та промислова безпека
КН Ткачук, ВВ Зацарний, РВ Сабарно, СФ Каштанов, ЛО Мітюк, ...
Видавництво «ЛІБРА», Київ, 2010
212010
Охорона праці та промислова безпека
КН Ткачук, ВВ Зацарний, РВ Сабарно, СФ Каштанов, ЛО Мітюк, ...
Видавництво «ЛІБРА», Київ, 2010
212010
Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування
ГЄ Литвиненко, ЛД Третякова
К.: лібра, 2008
192008
Designing of rational structure of range of insulating protective clothing on the basis of the principles of transformation
LD Tretiakova, NV Ostapenko, MV Kolosnichenko, KL Pashkevych, ...
Fibres And Textiles, 2016
92016
Дослідження фізико-механічних характеристик нових полімерних матеріалів для захисного одягу
ЛД Третякова
Проблеми охорони праці в Україні.–К.: ННДІОП, 59-67, 2008
72008
Розробка засобів індивідуального захисту для працівників об’єктів ядерної енергетики
АЄ Селіверстов, ГЄ Литвиненко, ЛД Третякова
Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці.–К.: ННДІОП, 3-5, 2004
62004
Анализ электростатического поля вблизи человека в защитной одежде из полимерного материала при наличии на ней поверхностного заряда
ЛД Третьякова, АД Подольцев
Технічна електродинаміка, 2010
52010
Ефективні засоби електротеплоакмуляційного обігріву
ЛД Третякова, АЄ Селіверстов, М Баран
Промислова електроенергетика та електротехніка, 14-16, 2006
52006
Способи удосконалення системи захисту працівників від впливу електромагнітного поля промислової частоти
LO Mitiuk, LD Tretiakova
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2017
42017
Сучасні засоби захисту персоналу атомних електричних станцій у практичній діяльності
ЛД Третякова
Інформаційний бюлетень з охорони праці, 55, 2010
42010
Сучасні системи захисту персоналу під час експлуа тації об’єктів ядерної енергетики [Електронний ресурс]/ЛД Третяко ва, ЛО Мітюк; НТУУ “КПІ”
ЛД Третякова
Проблеми охорони праці в Україні: збірник наукових праць, 26-31, 2011
32011
Оцінка захисних властивостей нових засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання
LD Tretiakova
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2008
32008
Improvement of the methods of designing the personal protective equipment for the workers of the mining industry
LD Tretiakova, NV Ostapenko, LO Mitiuk
Development of scientific foundations of resource-saving technologies of …, 2018
22018
Новітні рішення проблеми індивідуального захисту працівників атомних станцій
ЛД Третякова
Основа, 2016
22016
Вплив виробничих факторів на умови використання засобів індивідуального захисту
LD Tretiakova, AO Hulenko
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2011
22011
Експериментально-розрахункове дослідження теплового стану гірника
ЛД Третякова, ВВ БіЛАН
Уголь Украины, 649, 2011
22011
Вплив виробничих факторів на умови використання засобів індивідуального захисту
LD Tretiakova, AO Hulenko
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2011
22011
Оцінка параметрів електростатичного поля на поверхнях засобів індивідуального захисту персоналу атомних електричних станцій
ЛД Третякова
Енергетика, економіка, технології, екологія, 26, 2010
22010
Оптимізація заходів підвищення ефективності радіаційнозахисного одягу
ЛД Третякова
Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць.–2012.–Вип 22, 116-123, 0
2
Удосконалення методів оцінки виробничих ризиків електротехнічних працівників
ЛД Третякова, ВВ Зацарний, ІД Прокопенко
Проблеми охорони праці в Україні, 106-122, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20