Подписаться
Макаренков Олексій
Макаренков Олексій
Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сантос ММО Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб
ВВ Городовенко, ОЛ Макаренков
Запоріжжя: ЗНУ 206, 3, 2016
222016
Загальнотеоретичні, адміністративно-та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні
ОО Дудоров, ТО Коломоєць, СМ Кушнір, ОЛ Макаренков
Видавничий дім «Гельветика», 2019
202019
Zahalnoteoretychni, administratyvno-ta kryminalno-pravovi osnovy kontseptualizatsii antykoruptsiinoi reformy v Ukraini: kolektyvna monohrafiia
OO Dudorov, TO Kolomoiets, SM Kushnir, OL Makarenkov
Zaporizhzhia: Helvetyka.[in Ukrainian], 2019
72019
Державно-3. правові ідеї в концепції відкритого суспільства Карла Поппера: монографія
ОЛ Макаренков
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017
72017
Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч.-метод. посіб.
ВВ Городовенко, ОО Ганзенко, ОЛ Макаренков
Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т 181, 2012
52012
УМОВИ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ДОБРОЧЕСНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІВ CONDITIONS OF MEANINGFUL FILLING OF THE BONA FIDE CONFIGURATIONS OF THE PARLIAMENTARIANS …
ОЛ Макаренков
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 9, 2020
32020
Гарантування права людини на розвиток як напрям трансформації правової системи відкритого суспільства
О Макаренков
Юридична Україна, 16-22, 2013
32013
Правова інституціоналізація антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві: дис.... на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00. 07 …
ОЛ Макаренков
Запоріжжя, 2021
22021
Передумови створення та правовий статус Антикорупційного суду Республіки Словаччина
ОЛ Макаренков
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 1 …, 2020
22020
Роль судебной власти в трансформации права открытого общества
АЛ Макаренков
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия …, 2015
22015
Правовий вимір концепту нація як когнітивна основа трансформації права в умовах відкритого суспільства
О Макаренков
Юридична Україна, 17-23, 2013
22013
Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід
О Макаренков
Юридична Україна, 12-18, 2012
22012
Kolomoyecz, TO, Kushnir, SM, Makarenkov, OL (2019)
OO Dudorov
Zagalno teoretychni, administratyvno-ta kryminalno-pravovi osnovy …, 0
2
Peaceful gatherings and other forms of citizens’ right implementation to resist corruption
O Makarenkov
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 42 (2), 9-15, 2020
12020
Innovative use of synergetic methodological approach to knowledge of anti-corruption transformations of public law in an open society. Pryvatne ta publichne pravo (Private and …
OL Makarenkov
12020
Інструментальний потенціал віджилантизму в утвердженні права та національній боротьбі з корупцією: генезис та зміст поняття
ОЛ Макаренков
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, 122, 2019
12019
СТАН АНТРОПОВИМІРНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛУЖБОВОГО ПРАВА У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ОЛ МАКАРЕНКОВ
12017
Інституціоналізація гарантій права на інформацію як умова забезпечення відкритості суспільства
ОЛ Макаренков
Право і Безпека, 75-80, 2012
12012
КОРУПЦІЙНІСТЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН РІВНЯ РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
ОЛ Макаренков
Київський часопис права, 214-222, 2023
2023
Transition Of Quantitative Indicators Of Corruption To The Quality Of Extreme Forms Of Denial Of Legal Values
T Kolomoiets, O Makarenkov
Baltic Journal of Economic Studies 8 (2), 105-114, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20