Володимир Гордополов
Володимир Гордополов
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»/ВЮ Гордополов 21, 436-15, 2009
202009
Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції
ВЮ Гордополов, ВД Гоцуляк, ІС Несходовський
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 76-87, 2015
11*2015
Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства
В Гордополов, Н Гордополова
Економічний аналіз.–2011.-Випуск, 2011
92011
Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
72010
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2014
52014
Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі
НМ Головай, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 93-98, 2015
42015
Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
ВЮ Гордополов
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
32012
Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
ПП" Повч РМ", 2010
32010
Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Економіка та держава, 71-77, 2018
22018
Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 19-31, 2018
22018
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання:[монографія]/[за заг. ред. д. е. н., проф. МГ Білопольського];[Макіївський …
МВ Корягін
Донецьк: Східний вид. дім, 115-122, 2012
22012
Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов, ІВ Старосуд
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
22011
Внедрение инновационных технологий в процесс подготовки высококвалифицированных кадров
ВЮ Гордополов
Научный журнал «Актуальные вопросы образования и науки, 86-90, 2010
22010
Основні напрями зниження собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі
ВЮ Гордополов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2007
22007
Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств
ВЮ Гордополов
Агросвіт, 15-27, 2018
12018
Зовнішньо-економічна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку
ВЮ Гордополов
ЖДТУ, 2016
12016
Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резедентів України
ВЮ Гордополов
Ефективна економіка, 2016
12016
Передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності економічних агентів в Україні
ВЮ Гордополов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
12016
Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта управління
ВЮ Гордополов
ЖДТУ, 2016
12016
Організація і методика бюджетування у торговельному підприємстві
ВЮ Гордополов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20