Володимир Гордополов
Володимир Гордополов
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Audit in the state economic security system
V Koval, K Nazarova, V Hordopolov, T Kopotiienko, V Miniailo, ...
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
192019
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»/ВЮ Гордополов 21, 436-15, 2009
192009
Ukrainian economy growth imperatives: Monograph
AA Mazaraki
Coretex CZ SE, 2018
142018
Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції
ВЮ Гордополов, ВД Гоцуляк, ІС Несходовський
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 76-87, 2015
112015
Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства
В Гордополов, Н Гордополова
Економічний аналіз.–2011.-Випуск, 2011
82011
Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
ЖДТУ, 2010
72010
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2014
52014
Osoblyvosti obliku lisovykh biolohichnykh aktyviv ta lisoproduktsii [Features of accounting of forest biological assets and forest products]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment …
VY Hordopolov, VD Hotsuliak, IS Neskhodovskyi
Ukr, 2015
32015
Бюджетування в умовах комп" ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
440 Вінниця, 2013
32013
Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
ПП" Повч РМ", 2010
32010
Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Економіка та держава, 71-77, 2018
22018
Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 19-31, 2018
22018
Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резедентів України
ВЮ Гордополов
Ефективна економіка, 2016
22016
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання:[моногр.]/за заг. ред. д. е. н., проф. МГ Білопольского; Макіївський економ …
МВ Корягін
Донецьк: Східний вид. дім, 115-122, 2012
22012
Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов, ІВ Старосуд
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
22011
Внедрение инновационных технологий в процесс подготовки высококвалифицированных кадров
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Актуальные вопросы образования и науки.-2010.-№, 86-90, 2010
22010
Методичні основи проведення внутрішнього аудиту витрат
В Гордополов
Вісник Житомирського державного технологічного університету.–2004.-1, 49-59, 2008
22008
Основні напрями зниження собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі
ВЮ Гордополов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2007
22007
Нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ВЮ Гордополов
12018
Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств
ВЮ Гордополов
Агросвіт, 15-27, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20