Микола Іванович Сметанський
Микола Іванович Сметанський
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
ВМ Галузяк, 2003
2522003
Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
М Сметанський
Шлях освіти 4, 9-13, 2000
492000
Проблема личностной референтности педагога
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, МІ Сметанський, НИ Сметанский
Педагогика, 1998
341998
Проблема професіоналізму у вищій школі
М Сметанський
Вища освіта України, 67-72, 2006
262006
Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами
МІ Сметанський, ГМ Лактіонова, ВФ Коваленченко
252006
Формування соціальної відповідальності вчителя
МІ Сметанський
Вінниця: Фірма “Континент, 1993
231993
Деякі аспекти поліпшення якості педагогічної освіти майбутніх учителів
М Сметанський
Вища освіта України, 103-109, 2008
212008
Соціально-педагогічні умови професійного становлення вчителя
М Сметанський
Рідна школа, 26-28, 1995
191995
Шляхи удосконалення педагогічної підготовки майбутніх учителів
МІ Сметанський
Шлях освіти, 36-39, 2002
182002
Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
МІ Сметанський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2000
182000
Педагогічна влада та її виховний потенціал
МІ Сметанський, ВМ Галузяк
Педагогіка і психологія, 32-39, 1996
171996
Атестація загальноосвітніх шкіл
МІ Сметанський, НИ Сметанский, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, ...
Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001
132001
Змістові характеристики виховання як педагогічної категорії
М Сметанський
Шлях освіти, 5-9, 2005
122005
Ціннісні орієнтації сучасних концепцій виховання
МІ Сметанський
Педагогічні науки: збірник наук. праць/гол. ред. ЄС Барбіна.–Херсон: ХДУ, 40-46, 2009
112009
Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення
I Shapovalova
Pedagogical Discourse, 204-208, 2014
102014
Суть виховання як складової педагогічного процесу
М Сметанський
Шлях освіти 4, 14-17, 2006
102006
Дидактичні засади формування фахових знань у майбутніх учителів образотворчого мистецтва
ОС Падалка, МІ Сметанський, ББ Коцун
102005
Самовиховання як засіб індивідуалізації виховної роботи в школі
МІ Сметанський
Шлях освіти, 4-8, 1999
101999
Педагогічна підготовка майбутніх учителів: проблеми, шляхи розв’язання
МІ Сметанський
Редакційна колегія, 217, 2011
82011
Роль педагогічної практики у системі професійної підготовки майбутніх учителів
МІ Сметанський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20