Салата Оксана Олексіївна
Салата Оксана Олексіївна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та в зоні військової адміністрації (червень 1941р.–1944 рр.)
ОО Салата
Донецьк: Норд-Прес, 2010
272010
Методика викладання історії. Посібник учителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: Вид. група «Основа, 2006
162006
Методика викладання історії. Практикум для вчителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: ВГ «Основа, 2007
72007
Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в Україні в 1941-1944 рр.
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Засоби та механізми формування інформаційного простору України в умовах Великої Вітчизняної війни
О Салата
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня-грудень 1941 р.)
ОО Салата
Салата Оксана Олексіївна, 0
3
Scientific intelligentsia of Kyiv under the nazi occupation regime in 1941-1942
O Salata
Kyiv and people of Kyiv in the cultural space of the 19th and 21st centuries …, 2016
22016
Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
ОО Салата
Гілея: науковий вісник, 101-106, 2015
22015
Діяльність музею-архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період другої світової війни
ОО Салата
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети Вінницькі вісті)
ОО Салата
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
22009
Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіографії
О Салата
Україна у світовій історії, 166-176, 2014
12014
Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2013
12013
українська академІчна Історична наука в перІод другої свІтової вІйни: Історики емІграцІї
О Салата
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
12012
Листівки як інформаційно-психологічний засіб боротьби під час війни Німеччини проти СРСР
ОО Салата
Політехніка, 2009
12009
Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933–1941 рр
ОО Салата
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 0
1
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В ІСТОРИКО-ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.
ФЛ Левітас, ОО Салата, ЮА Ладний
Сторінки історії, 2019
2019
Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine
O Aleksandrova, O Salata
International Relations 6 (9), 507-517, 2018
2018
Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії
ОО Салата
Історія та географія, 144-151, 2018
2018
Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
ТОВ «ТВОРИ», Вінниця., 2018
2018
Інформаційно-пропагандистське протистояння нацистської Німеччини та СРСР в зарубіжній історіографії
Салата
Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20