Салата Оксана Олексіївна
Салата Оксана Олексіївна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та в зоні військової адміністрації (червень 1941р.–1944 рр.)
О Салата
Донецьк: Норд-Прес, 2010
262010
Методика викладання історії. Посібник учителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: Вид. група «Основа, 2006
162006
Методика викладання історії. Практикум для вчителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: Основа, 2007
82007
Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в Україні в 1941-1944 рр.
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
ОО Салата
Гілея: науковий вісник, 101-106, 2015
22015
Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети Вінницькі вісті)
ОО Салата
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
22009
Засоби та механізми формування інформаційного простору України в умовах Великої Вітчизняної війни
О Салата
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіографії
О Салата
Україна у світовій історії, 166-176, 2014
12014
Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2013
12013
Діяльність музею-архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період другої світової війни
ОО Салата
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
12013
українська академІчна Історична наука в перІод другої свІтової вІйни: Історики емІграцІї
О Салата
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
12012
Листівки як інформаційно-психологічний засіб боротьби під час війни Німеччини проти СРСР
ОО Салата
Політехніка, 2009
12009
Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933–1941 рр
ОО Салата
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 0
1
Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії
ОО Салата
Історія та географія, 144-151, 2018
2018
Творчість Бориса Грінченка у свідомості українців у роки Другої світової війни
СО О.
Борис Грінченко – відомий і невідомий: матеріали Всеукраїнської наукової …, 2017
2017
Історія Середніх віків. Практикум. У двох частинах: навчальний посібник
ІІСОО Гордієнко В.В. та Гордієнко, Г.М. та Кривошея
Ч. 2. – 623 с. 1, Ч. 1. – 545 с., 2017
2017
Світоглядні та методологічні позиції формаційного і цивілізаційного підходів до історії
СО О.
Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: монографія 1 …, 2017
2017
Тенденции развития информационной политики нацистской Германии накануне и в начале Второй мирововй войны (1939-1945 гг.) // Мировыевойны в истории человечества (к 100-летию …
СО О.
2016
Україна в концепції воєнно-політичної стратегії нацистської НімеччиниУкраїна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть: монографія
ОО Салати
2016
Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941-1942 років
СО О.
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20