Підписатись
Салата Оксана Олексіївна \ Salata Oksana Oleksiyivna
Салата Оксана Олексіївна \ Salata Oksana Oleksiyivna
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та в зоні військової адміністрації (червень 1941р.–1944 рр.)
ОО Салата
Донецьк: Норд-Прес, 2010
412010
Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник
ОО Салата
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 164, 2015
282015
Методика викладання історії
ФЛ Левітас, ОО Салата
посіб. для учителя/ФЛ Левітас, ОО Салата.–Х.: Основа, 2006
202006
Методика викладання історії. Посібник учителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: Вид. група «Основа, 2006
192006
Методика викладання історії. Практикум для вчителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Харків: Основа, 71-77, 2007
172007
Від подиву–до мислення (Ігрова технологія моделювання як метод інтеграції знань учнів)
О Салата
Історія в школах України, 31-33, 2004
92004
Formuvannia nimetskoho informatsiinoho prostoru v reikhskomisariati Ukrainy ta v zoni viiskovoi administratsii (cherven 1941–1944 rr.)
OO Salata
Donetsk.[In Ukrainian], 2010
82010
Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2013
62013
Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в Україні в 1941-1944 рр.
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2009
62009
Засоби та механізми формування інформаційного простору України в умовах Великої Вітчизняної війни
О Салата
Інститут історії України НАН України, 2008
62008
Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня-грудень 1941 р.)
ОО Салата
Т. Шевченка 16, 2004
62004
Основи музеєзнавства
ОО Салата
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015
52015
Інформаційна війна Німеччини та СРСР за вплив на окупованих територіях у 1941-1944 рр.
OO Salata
Zaporizhzhia Historical Review 1 (27), 281-285, 2009
52009
Формування інформаційного простору у Райхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації (1941—1944 рр.)
ОО Салата
автореферат дис.… док. іст. наук.–Донецьк, 2010.–37 с, 0
5
Періодичні видання в системі нацистської пропаганди на окупованих територіях України у 1941–1943 роках
ОО Салата
Київські історичні студії 2 (11), 116-125, 2020
42020
Діяльність Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період Другої світової війни
ОО Салата
Історія та географія, 230-234, 2019
42019
Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції
О Салата
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
42012
Світоглядні та методологічні позиції формаційного і цивілізаційного підходів до історії
ОО Салата
Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії, 9-20, 2017
32017
Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
ОО Салата
Гілея: науковий вісник, 101-106, 2015
32015
Проблема інформаційного протистояння СРСР та Німеччини в радянській історіографії
О Салата
Історіографічні дослідження в Україні, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20