Салата Оксана Олексіївна
Салата Оксана Олексіївна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та в зоні військової адміністрації (червень 1941р.–1944 рр.)
ОО Салата
Донецьк: Норд-Прес, 2010
292010
Методика викладання історії. Практикум для вчителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Харків: Основа, 71-77, 2007
112007
Методика викладання історії. Посібник учителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: Вид. група «Основа, 2006
112006
Методика викладання історії
ФЛ Левітас, ОО Салата
посіб. для учителя/ФЛ Левітас, ОО Салата.–Х.: Основа, 2006
62006
Формування інформаційного простору в рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації (червень 1941 р.–1944 р.)
ОО Салата
автореферат дис.… док. іст. наук.–Донецьк, 2010.–37 с, 0
5
Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в Україні в 1941-1944 рр.
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Засоби та механізми формування інформаційного простору України в умовах Великої Вітчизняної війни
О Салата
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня-грудень 1941 р.)
ОО Салата
Салата Оксана Олексіївна, 0
3
Діяльність Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період Другої світової війни
ОО Салата
Історія та географія, 230-234, 2019
22019
Scientific intelligentsia of Kyiv under the nazi occupation regime in 1941-1942
O Salata
Kyiv and people of Kyiv in the cultural space of the 19th and 21st centuries …, 2016
22016
Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
ОО Салата
Гілея: науковий вісник, 101-106, 2015
22015
Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції
О Салата
Історіографічні дослідження в Україні, 2012
22012
Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети Вінницькі вісті)
ОО Салата
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
22009
Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр.
ОО Салата
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2017
12017
Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіографії
О Салата
Україна у світовій історії, 166-176, 2014
12014
Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації
ОО Салата
Видавництво СумДУ, 2013
12013
Листівки як інформаційно-психологічний засіб боротьби під час війни Німеччини проти СРСР
ОО Салата
Політехніка, 2009
12009
Українсько-російські відносини в історико-етнополітичному контексті національної революції 1917–1921 рр.
ЛЮА Салата, Оксана Олексіївна, Левітас Фелікс Львович
Сторінки історії. Збірник наукових праць, 31-48, 2019
2019
Activity of the Odessa opera and ballet theatre in August 1941 - 1942
ОО Салата
Східноєвропейський історичний вісник, 137-148, 2019
2019
Роль преси у впровадженні більшовицької та нацистської влади на території Львова у 1939-1941 рр.
ОО Салата
Wydawniztwo naukowe Uniwersytetu pedagogicznego, Краків., 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20