Подписаться
Світлана Володимирівна Свірко / Svitlana Svirko   ORCID:0000-0001-9157-4672
Світлана Володимирівна Свірко / Svitlana Svirko ORCID:0000-0001-9157-4672
Державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: підручник
РТ Джога, СВ Свірко, ЛМ Сінельник
К.: КНЕУ, 264-416, 2003
2132003
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: монографія
СВ Свірко
К.: КНЕУ 243, 2006
2122006
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник
СВ Свірко
К.: КНЕУ, 83, 2003
2102003
Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів – . – с.
СВ Свірко, ЛГ Ловінська, НІ Сушко
К.: ДННУ «Акад.фін.управління» 1, 568, 2013
34*2013
Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків
СВ Свірко, АП Дикий, МЮ Самчук
ЖДТУ, 2017
302017
Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація: Дис... д-ра екон. наук: 08.06. 04/Київський національний економічний ун-т ім
СВ Свірко
Вадима Гетьмана, 197-228, 2006
292006
Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях
СВ Свірко
К.: КНЕУ 188, 2000
232000
Бюджетний облік в Україні: новації ХХІ ст..
СВ Свірко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2017
222017
Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства
СВ Свірко
Актуальні проблеми економіки, 478-484, 2014
212014
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНСОТІ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МСБОДС
СВ Свірко
202010
Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції
СВ Свірко
Незалежний аудитор, 23-34, 2013
192013
Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного законодавства
АІ Фаріон, СВ Свірко
Науково-практичне видання ДВНЗ «Київський національний економічний …, 2012
182012
Інституалізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструмента бюджетної безпеки країни
ДО Грицишен, СВ Свірко, ІВ Супрунова
Економіка, управління та адміністрування, 77-84, 2021
172021
Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 269-295, 2015
172015
Облікова політика суб’єктів державного сектору: позиції міжнародної теорії та практики
СВ Свірко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 65-78, 2009
172009
Попередній аудит як запорука ефективного управління публічними коштами та іншим майном, що перебуває у державній власності
ДО Грицишен, СВ Свірко, ІМ Яремчук
Державний університет" Житомирська політехніка", 2020
162020
Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине
СВ Свирко
Международный бухгалтерский учет, 53 - 66, 2014
162014
Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України
СВ Свірко, АІ Фаріон
Незалежний аудитор, 19-27, 2013
142013
Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
142012
Деякі питання сучасної української економічної термінології
СВ Свірко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
142001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20