Ольга Лобода
Ольга Лобода
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса
Verified email at kubg.edu.ua
TitleCited byYear
Формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мовидля дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу
ОВ Лобода
Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей, .с.153-163., 2013
44*2013
Професійна підготовка педагогів іноземної мови у Республіці Болгарія
Л ОВ
Освітній простір України, 25-30, 2018
2018
Досвід Румуніїї з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Л ОВ
Педагогічний процес: теорія і практика, 126-131, 2017
2017
Європейська модель підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови: на прикладі Угорщини
ЛО Володимирівна
Молодий Вчений, 37-41, 2017
2017
Лобода О.В. Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти / О.В. Лобода// Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики …
ЛО В.
Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр …, 2014
2014
Теоретичні засади формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти / О.В. Лобода // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер …
ОВ Лобода
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. 3 (Зб …, 2013
2013
Теоретичні основи іншомовної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти:акмеологічний підхід
ОВ Лобода
/Вісник Глухівського нац.пед.ун-ту імені Олексадра Довженка :, с.21-25-, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7