Борис Ремінецький, Borys Reminetskyy
Борис Ремінецький, Borys Reminetskyy
доцент, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію
ЩОМ Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я.
Вісник проблем біології і медицини, С. 272-275, 2016
12016
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТОРОВИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕР СЕРЦЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН З РІЗНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ГІПОКСІЇ
МС Гнатюк, АМ Пришляк, РМ Гнатюк, БЯ Ремінецький
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2007
12007
ДИНАМІКА ЗМІН БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТА СТРУКТУР КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
SI Yavorska, NY Lisnychuk, TY Yaroshenko, BY Reminetskyy, ...
Medical and Clinical Chemistry, 66-71, 2020
2020
NEWEST TECHNOLOGIES AS ADVANCED METHOD TO IMPROVE COMPETENCE TEACHING OF “HUMAN ANATOMY” DISCIPLINE UNDER THE CONDITION OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION
IY Herasymyuk, AV Miz, IY Krynytska, AM Pryshlyak, BY Reminetskyy
Ternopil State Medical University, 2018
2018
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТУ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» ЗА УМОВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
IY Herasymyuk, AV Miz, IY Krynytska, AM Pryshlyak, BY Reminetskyy
Медична освіта 4, 2018
2018
Influence of carbon tetrachloride on the condition of free radical processes of rats’ organism and morphological changes in the colon
AM Pryshlyak, SI Yavorska, ТК Holovatа, BY Reminetskyy
Ternopil National Medical University, 2017
2017
Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці
AM Pryshlyak, SI Yavorska, ТК Holovatа, BY Reminetskyy
Medical and Clinical Chemistry, 78-82, 2017
2017
Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета Анатомія людини за умов інтернаціоналізації вищої освіти
ІЄ Герасимюк, АВ Мізь, АМ Пришляк, БЯ Ремінецький, ІЯ Криницька
Медична освіта, 9-13, 2017
2017
Стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті
АМ Пришляк, СІ Яворська, ТК Головата, БЯ Ремінецький
Сумський державний університет, 2017
2017
Морфофункціоанльні зміни мікрогемоциркуляторного русла серцевого м’яза при ураженні організму чотири хлористим вуглецем
БЯР А.М. Пришляк
Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії: Матеріали …, 2016
2016
Анатомічні особливості судинно-нервового пучка нижньої кінцівки у плода
ІОС А.М. Пришляк, Б.Я.Ремінецький
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої …, 2016
2016
Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus
SOM Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O.
Biomedical and Biosocial Anthropology, 92-94, 2016
2016
Організація навчального процесу іноземних студентів на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного університету на сучасному етапі розвитку медичної освіти
ІВП І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Ю. М ...
Збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з …, 2015
2015
Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії)
РБЯ Пришляк А.М., Стахурська І.О.
Актуальні питання медичної науки та практики. Зб. Наук. Пр. ДЗ 2 (82), 161, 2015
2015
Історія та сучасність кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету
ОМК І. Є. Герасимюк, О. Я. Галицька-Хархаліс, М. В. Ющак, І. І. Боймиструк ...
«Актуальні питання медичної науки та практики» 82 (Вип. 82.), С. 11-19, 2015
2015
Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці
БЯР Л.М. Головатюк, А.М. Пришляк
«Український журнал біології, медицини і спорту», 44-47, 2015
2015
Досвід впровадження об'єктивного структурованого практичного іспиту в ННІ морфології
ОМК Б.Я.Ремінецький
Всеукраїнська науково-практична конференція “Досягнення та перспективи …, 2014
2014
Особливості мінерального складу плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової в динаміці раннього реадаптаійного періоду …
ГРВ Ремінецький Б.Я.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні …, 2013
2013
Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах артерій дванадцятипалої кишки у щурів з гострою інтоксикацією тетрахлоретаном у віковому аспекті
РБЯ Мізь А.В., Герасимюк І.Є.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні …, 2013
2013
Впровадження морфологічних методів у вивчення анатомії людини студентами ННІ медсестринства
ПОМ Ремінецький Б.Я., Пришляк А.М., Кузів І.Я.
Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми морфології …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20