Тетяна Мінка
Тетяна Мінка
завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 07/Мінка Тетяна Павлівна
ТП Мінка
ТП Мінка–Дніпропетровськ, 2011
282011
Правовий режим як критерій поділу права на галузі
ТП Мінка
Часопис Київського університету права, 2010
132010
Онтологічна характеристика правового режиму
ТП Мінка
Право і суспільство, 123-127, 2012
72012
Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права
ТП Мінка
Часопис Київського університету права, 123-127, 2011
62011
Органи внутрішніх справ як суб’єкти забезпечення адміністративно-правових режимів: монографія
ТП Мінка
ТП Мінка–Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010
52010
Поняття правового режиму адміністративного права
ТП Мінка
Форум права, 639-643, 2012
42012
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин …
ГВ Грянка
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 163-170, 2011
42011
Характеристика методу правового режиму адміністративного права
ТП Мінка
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2010
42010
Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ
МВ Лошицький, ТП Мінка
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 27-38, 2015
32015
Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства
ТП Мінка
Право і суспільство, 82-85, 2012
32012
Особливості класифікації адміністративно-правових режимів
ТП Мінка
Форум права, 453-458, 2012
22012
Співвідношення категорій правовий режим адміністративного права та адміністративно-правовий режим в науці адміністративного права
ТП Мінка
Право і суспільство, 118-121, 2011
22011
Дослідження адміністративно-правових режимів, що забезпечуються органами внутрішніх справ з використанням синергетики
ТП Мінка
Часопис Київського університету права, 2010
22010
Правовий режим адміністративного права
ТП Мінка
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2010
22010
Актуальні проблеми змісту системи адміністративного права
ТП Мінка
Часопис Київського університету права, 2009
22009
Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію»
ТП Мінка, ВА Глуховеря, РВ Миронюк, ОГ Комісаров, ВВ Шаблистий, ...
ДДУВС, 2017
12017
Підвищення рівня довіри громадян до міліції через нові методи роботи: кейс експерименту в Самбірському МВ ГУМВС України у Львівській області
ЮЯ Гладун, АВ Ліпенцев, СО Гривняк
Демократичне врядування, 2015
12015
Інститут перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України: окремі питання правозастосування
ТП Мінка
Вісник Академії митної служби України. Серія: Право, 83-88, 2014
12014
Актуальні проблеми диференціації кримінальних та адміністративних правопорушень
ТП Мінка
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
12012
Поняття та структура правового режиму адміністративного права
ТП Мінка
Право і суспільство, 100-105, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20