Наталія Рудницька
Наталія Рудницька
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ на початку ХХ ст
НВ Рудницька
–Київ, 2002.–261 с, 2002
162002
Професійна освіта євреїв Волині у XIX—на початку XX ст.
НВ Рудницька
Український історичний журнал. Київ, 123-133, 2001
62001
Відлуння радянської цензури і переклад у сучасних Україні та Росії
НМ Рудницька
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
42013
Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ–на початку ХХ ст.
А Мелещенко
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2012
12012
Створення та діяльність поліції в роки окупаційного режиму на Житомирщині (1941-1944 рр.)
НВ Рудницька
V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 …, 2012
12012
Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у ХІХ–на початку ХХ ст.
НВ Рудницька
Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково …, 2009
12009
Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження та розвитку єврейства на Волині у ХІХ ст.
НВ Рудницька
Волинські історичні записки, 117-124, 2008
12008
Політичні партії і громадські рухи національних меншин на Волині у 1917-1921 рр.
НВ Рудницька
Шляхами творення української державності. За матеріалами регіональної …, 2006
12006
Роль друкарства та бібліотек в становленні і розвитку освіти євреїв на Bолині у ХІХ–на початку ХХ ст.
НВ Рудницька
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2006
12006
Становлення і розвиток хедерів на Волині у XIX–на початку ХХ століття
Н Рудницька
Етнічна історія народів Європи, 41–45-41–45, 2002
12002
Житомирське рабинське училище-освіттній заклад для вчителів єврейських шкіл та рабинів (1847–1873 рр.)
НВ Рудницька
Житомиру-1135. Науковий збірник" Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської …, 2019
2019
Політика радянської влади щодо обмеження громадянських та політичних прав євреїв Житомирщини в 20-х роках ХХ ст.
НВ Рудницька
Історичні мідраші Північного Причорномор’я, 307-318, 2019
2019
Вплив пропаганди та агітації на процес радянізації життя поляків та євреїв Волинської губернії в 20-х роках ХХ ст.
НВ Рудницька
Інтермарум: історія, політика, культура, 273-291, 2018
2018
Сіоністські організації Житомирщини в 20-ті рр. ХХ ст.
НВ Рудницька
Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Матеріали VІ Міжнародної науково …, 2017
2017
Містечко Кодня: візуальні, усні та писемні джерела дослідження
НВ Рудницька
Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 …, 2017
2017
Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944-1946 рр.
НВ Рудницька
Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні …, 2016
2016
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ АГРОБІЗНЕСУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Н РУДНИЦЬКА
Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів II …, 2016
2016
До історії геноциду євреїв та ромів на Житомирщині в роки гітлерівської окупації (на матеріалах архіву Управління СБУ в Житомирській області).
НВ Рудницька
Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (16-17 апреля 2015 …, 2016
2016
Більшовицька ідеологія та єврейські політичні партіїна Волині у 1918-1921 роках.
НВ Рудницька
Історичні мідраші Північного Причорномор’я/Голов. ред. ММ Шитюк.–Випуск V …, 2016
2016
ТЕМИ ФАШИЗМУ І ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В РАДЯНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ: ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
НМ Рудницька
МОВА І КУЛЬТУРА, 238, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20