Оксана Халіман
Оксана Халіман
Кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики)
Т Космеда, О Халіман
422013
Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в сучасній українській мові: рід і число
ОВ Халіман
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2011
172011
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика: колект. моногр.
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 472 с, 2014
162014
Граматика оцінки як актуальна проблема сучасного мовознавства
Т Космеда, О Халіман
Лінгвістичні студії, 17-23, 2011
112011
Категорія відмінка в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на матеріалі російської та української мов)
О Халіман
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
7*2011
Граматичне значення минулого часу як засіб вираження оцінки
ОВ Халіман
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
42012
Граматичні засоби вираження категорії оцінки у сучасній публіцистиці (на матеріалі негативно-оцінних множинних форм атропонімів)
О Халіман
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2009
42009
Граматикалізація категорії оцінки як наслідок взаємодії філософських категорій: проекція — граматичні рід і число
Т Космеда, О Халіман
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2010
32010
Грамматика оценки: диминутивные глагольные формы как средства выражения оценочных значений в современном украинском языке
О Халиман
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, 43-48, 2014
22014
Граматична метафоризація як механізм творення оцінних значень (на матеріалі числових форм множини)
О Халіман
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство» 11 (Вип. 15, т …, 2009
12009
ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДНИНИ: МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІННИХ СМИСЛІВ
ОВ Халіман
Лінгвістичні дослідження, 71-83, 2019
2019
РОЗВИТОК ІДЕЙ С. ДОРОШЕНКА ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ГРАМАТИКИ ОЦІНКИ. ІНФІНІТИВ В АСПЕКТІ ЛІНГВОАКСІОЛОГІЇ
ОВ Халіман
Лінгвістичні дослідження, 142-150, 2019
2019
Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови: монографія.
ОВ Халіман
2019
Функціювання індикативних форм в імперативному значенні (на прикладі форм минулого часу)
ОВ Халіман
Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття, 42–45, 2019
2019
Метафоризація граматичного значення роду антропонімів як засіб вираження оцінки (на прикладі моделей «хтось (ім. чол. роду) у спідниці/у панчохах/у сукні»,«хтось (ім. жін. роду …
O KHALIMAN
Acta Onomastica 60 (2), 221-232, 2019
2019
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ: ВІД ПОРУШЕННЯ НОРМИ ДО ТРАДИЦІЇ (на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька Словотворчість незалежної України. 2012–2016)
О Халіман
Studia Ukrainica Posnaniensia 7, 19-26, 2019
2019
Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм породження оцінних значень
ОВ Халіман
Лінгвістичні дослідження, 175-179, 2018
2018
Особливості видових протиставлень імперативних форм для вираження аксіологічних відтінків значень
ОВ Халіман
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
Развитие идей Александра Бондарко в аспекте теории грамматики оценки
ОВ Халиман
Przegląd Wschodnioeuropejski 2, 283-295, 2017
2017
Граматичне значення майбутнього часу як засіб вираження оцінки в сучасній українській мові
ОВ Халіман, АВ Халиман
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20