Курило Х.І.; Kurylo Kh.I.
Курило Х.І.; Kurylo Kh.I.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Influence of phytocompositions on dynamics of changes in basal glycemia and glycemia in oral glucose tolerance test in rats with streptozotocin-nicotinamide-induced diabetes …
K Kurylo, L Budniak, A Volska, B Zablotskyy, I Klishch
Georgian medical news, 112-116, 2020
62020
PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE BODY OF RATS IN SUBCHRONIC DOXORUBICIN TOXICITY AND ENTEROSORPTION AND FILGRASTIM USE (LITERATURE REVIEW AND RESEARCH RESULTS)
OO Shevchuk, AS Volska, OZ Yaremchuk, KI Kurylo, KI Bardakhivska, ...
Ternopil National Medical University, 2019
22019
Порівняльний вплив фармацевтичних засобів на основі козлятника лікарського на біохімічні показники у крові тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу
ХІ Курило, ІМ Кліщ
Медична та клінічна хімія, 35-41, 2017
22017
Research of hypoglycemic properties of dry extract of vaccinium myrtillus l.
KI Kurylo, IM Klishch, AS Volska, OZ Barchuk
Medical and Clinical Chemistry, 2016
22016
Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей
ІМК Х. І. Курило, А. С. Вольська
Вісник проблем біології і медицини, 2015
22015
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PHYTOCOMPOSITIONS ON THE PROCESS OF NON-PERMANENT GLYCOSYLATION, ACTIVITY OF CYTOLYTIC PROCESSES, INDICATORS OF LIPID EXCHANGE AND LIPID …
KI Kurylo, IM Klishch, AS Volska, YV Rozhkovskyi
Ternopil National Medical University, 2020
12020
Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L.
KI Kurylo, IM Klishch, ZM Nebesna, MY Furdela, AS Volska, SO Lytvynyuk
Світ медицини та біології, 133-136, 2018
12018
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЗАДНІХ КІНЦІВОК ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ІШЕМІЇ, ВИКЛИКАНІЙ НАКЛАДАННЯМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТУРНІКЕТА
AT Televiak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OE Kuziv, AS Volska, ...
Вісник медичних і біологічних досліджень, 60-64, 2020
2020
INFORMATION SYSTEM OF SUMMARY EVALUATION OF KNOWLEDGE OF FOREIGN CITIZENS ON UNDERGRADUATE STAGE OF TRAINING OF DOCTORS
PR Selskyy, AS Volska, IM Klishch, BP Selskyy, ES Buryachkivskyy, ...
Ternopil State Medical University, 2020
2020
ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE VESSELS OF THE HAEMOMICROCIRCULATORY BED OF HIND LIMBS OF THE RATS WITH ACUTE ISCHEMIA CAUSED BY ARTERIAL TOURNIQUET APPLICATION
AT Televyak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OY Kuziv, AS Volska, ...
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СУДИН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЗАДНІХ КІНЦІВОК ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ІШЕМІЇ, ВИКЛИКАНІЙ НАКЛАДАННЯМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТУРНІКЕТА
AT Televyak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OY Kuziv, AS Volska, ...
2020
MIELIN BASIC PROTEIN IN THE BRAIN TISSUE OF THE BALB/C MICE WITH EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND AFFECTION WITH NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS
O Yaremchuk, K Posokhova, I Bandas, K Kurylo, L Tsybulska
Georgian medical news, 135-140, 2019
2019
Прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі щурів на тлі субхронічної доксорубіцинової токсичності та застосування ентеросорбції і філграстиму (огляд літератури та …
OO Shevchuk, AS Volska, OZ Yaremchuk, KI Kurylo, KI Bardakhivska, ...
Medical and Clinical Chemistry, 13-22, 2019
2019
MODERN APPROACHES TO THE PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF METABOLIC CHANGES IN DIABETES MELLITUS TYPE 2
KI Kurylo, AS Volska, IM Klishch, BV Zablotskyi
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2019
2019
EFFECT OF PHYTOCOMPOSITION ON THE GOAT'S-RUE AND HALEVIT ON METABOLIC CHANGES IN ANIMALS WITH DEXAMETHASONE-INDUCED INSULIN RESISTANCE
KI Kurylo, AS Volska, IM Klishch, BV Zablotskyi
2019
Ультраструктурні зміни судин гемомікроциркуляторного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, викликаній накладанням артеріального турнікета
АТ Телев’як, ПР Сельський, ІМ Кліщ, РС Вастьянов, ОЄ Кузів, ...
2019
Інформаційна система підсумкового оцінювання знань іноземних громадян на додипломному етапі підготовки лікарів
ПР Сельський, АС Вольська, ІМ Кліщ, БП Сельський, ЕС Бурячківський, ...
2019
Дocлiдження впливу фітокомпозицій нa пpoцecи нeфepмeнтaтивнoгo глiкoзилювaння, активність цитолітичних процесів, показники ліпідного обміну тa баланс пероксидного окиснення …
ХІ Курило, ІМ Кліщ, АС Вольська, ЯВ Рожковський, КИ Курило, ...
2019
Сучасні підходи до фармакологічної корекції метаболічних зрушень при цукровому діабеті типу 2
ХІ Курило, АС Вольська, ІМ Кліщ, БВ Заблоцький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ
PR Selskyy, AS Volska, IM Klishch, BP Selskyy, ES Buryachkivskyy, ...
Медична освіта, 46-50, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20