Підписатись
Курило Х.І.; Kurylo Kh.I.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Influence of phytocompositions on dynamics of changes in basal glycemia and glycemia in oral glucose tolerance test in rats with streptozotocin-nicotinamide-induced diabetes …
K Kurylo, L Budniak, A Volska, B Zablotskyy, I Klishch
Georgian medical news, 112-116, 2020
252020
Research of hypoglycemic properties of dry extract of vaccinium myrtillus l.
KI Kurylo, IM Klishch, AS Volska, OZ Barchuk
Medical and Clinical Chemistry, 38-41, 2016
32016
Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей
ІМК Х. І. Курило, А. С. Вольська
Вісник проблем біології і медицини, 2015
32015
Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L.
IM Klishch, ZM Nebesna, MY Furdela, AS Volska, SO Lytvynyuk
Мир медицины и биологии, 133-136, 2018
22018
пОрівняльний вплив ФАрМАЦевтичних зАсОбів нА ОснОві кОзлятникА лікАрськОгО нА біОхіМічні пОкАзники у крОві твАрин з експериМентАльниМ ЦукрОвиМ діАбетОМ 2 типу
ХІ Курило, ІМ Кліщ
Медична та клінічна хімія, 35-41, 2017
22017
Інформаційна система підсумкового оцінювання знань іноземних громадян на додипломному етапі підготовки лікарів
ПР Сельський, АС Вольська, ІМ Кліщ, БП Сельський, ЕС Бурячківський, ...
12019
Dynamic of indices of lipid peroxidation and antioxidant protection in muscular tissue and blood serum of rats with acute ischemia-reperfusion
AT Televiak, TO Veresiuk, PR Selskyy, AS Volska, KI Kurylo, ZM Nebesna, ...
Journal of Education, Health and Sport 8 (10), 245-255, 2018
12018
Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної
ХІ Курило, ІМ Кліщ, АС Вольська, ОЗ Барчук
Медична та клінічна хімія, 38-42, 2016
12016
INFORMATION SYSTEM OF SUMMARY EVALUATION OF KNOWLEDGE OF FOREIGN CITIZENS ON UNDERGRADUATE STAGE OF TRAINING OF DOCTORS
PR Selskyy, AS Volska, IM Klishch, BP Selskyy, ES Buryachkivskyy, ...
Ternopil State Medical University, 2020
2020
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PHYTOCOMPOSITIONS ON THE PROCESS OF NON-PERMANENT GLYCOSYLATION, ACTIVITY OF CYTOLYTIC PROCESSES, INDICATORS OF LIPID EXCHANGE AND LIPID …
KI Kurylo, IM Klishch, AS Volska, YV Rozhkovskyi
Ternopil National Medical University, 2020
2020
ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE VESSELS OF THE HAEMOMICROCIRCULATORY BED OF HIND LIMBS OF THE RATS WITH ACUTE ISCHEMIA CAUSED BY ARTERIAL TOURNIQUET APPLICATION
AT Televyak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OY Kuziv, AS Volska, ...
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЗАДНІХ КІНЦІВОК ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ІШЕМІЇ, ВИКЛИКАНІЙ НАКЛАДАННЯМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТУРНІКЕТА
AT Televiak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OE Kuziv, AS Volska, ...
Вісник медичних і біологічних досліджень, 60-64, 2020
2020
MIELIN BASIC PROTEIN IN THE BRAIN TISSUE OF THE BALB/C MICE WITH EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND AFFECTION WITH NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS
O Yaremchuk, K Posokhova, I Bandas, K Kurylo, L Tsybulska
Georgian Medical News, 135-140, 2019
2019
PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE BODY OF RATS IN SUBCHRONIC DOXORUBICIN TOXICITY AND ENTEROSORPTION AND FILGRASTIM USE (LITERATURE REVIEW AND RESEARCH RESULTS)
OO Shevchuk, AS Volska, OZ Yaremchuk, KI Kurylo, KI Bardakhivska, ...
Ternopil National Medical University, 2019
2019
MODERN APPROACHES TO THE PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF METABOLIC CHANGES IN DIABETES MELLITUS TYPE 2
KI Kurylo, AS Volska, IM Klishch, BV Zablotskyi
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2019
2019
EFFECT OF PHYTOCOMPOSITION ON THE GOAT'S-RUE AND HALEVIT ON METABOLIC CHANGES IN ANIMALS WITH DEXAMETHASONE-INDUCED INSULIN RESISTANCE
KI Kurylo, AS Volska, IM Klishch, BV Zablotskyi
Ternopil National Medical University, 2019
2019
Ультраструктурні зміни судин гемомікроциркуляторного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, викликаній накладанням артеріального турнікета
АТ Телев’як, ПР Сельський, ІМ Кліщ, РС Вастьянов, ОЄ Кузів, ...
2019
Дocлiдження впливу фітокомпозицій нa пpoцecи нeфepмeнтaтивнoгo глiкoзилювaння, активність цитолітичних процесів, показники ліпідного обміну тa баланс пероксидного окиснення …
ХІ Курило, ІМ Кліщ, АС Вольська, ЯВ Рожковський, КИ Курило, ...
2019
Сучасні підходи до фармакологічної корекції метаболічних зрушень при цукровому діабеті типу 2
ХІ Курило, АС Вольська, ІМ Кліщ, БВ Заблоцький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НИРОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛФАЛАНУ, ПРЕПАРАТІВ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРА ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЇ
OO Shevchuk, TV Datsko, AS Volska, OZ Yaremchuk, AI Dovgalyuk, ...
Клінічна та експериментальна патологія 18 (4), 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20