Дмитро Віталійович Тарадуда/Дмитрий Витальевич Тарадуда/Dmytro Taraduda
Дмитро Віталійович Тарадуда/Дмитрий Витальевич Тарадуда/Dmytro Taraduda
National University of Civil Defence of Ukraine/Национальный университет гражданской защиты
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment
O Popov, A Іatsyshyn, V Kovach, V Artemchuk, D Taraduda, V Sobyna, ...
Nuclear and Radiation Safety, 56-65, 2018
14*2018
Підхід до кількісної оцінки небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними актами на радіаційно небезпечних об’єктах
ДВ Тарадуда, МО Демент
НУЦЗУ, 2016
9*2016
Застосування багатомірної імітаційної моделі стану безпеки об'єкта як предмета управління промисловою безпекою потенційно небезпечних об'єктів
ДВ Тарадуда, РІ Шевченко, ЮВ Клімчук
НУЦЗУ, 2012
7*2012
Формування методологічних підходів до визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм вплив суб'єкта
ВВ Коврегін, ДВ Тарадуда, РІ Шевченко
Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил, 233-236, 2011
72011
Studying the photocatalytic oxidation of hydroxybenzene in aquatic medium on the photocatalizers SNO2, ZnO, TiO2
D Deineka, О Kobzіev, S Avina, S Grin
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5/6 (95) 2018, 2018
52018
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ З ОЦІНКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЇ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ í ЄКТАХ
ДВ Тарадуда
Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 16.–Харків …, 2012
5*2012
ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕРОРИСТИЧНИМИ АКТАМИ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ
ДВ Тарадуда
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, 20-24, 2016
4*2016
Формування алгоритму оцінки ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки
ДВ Тарадуда
Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. УЦЗ України. Вип. 10.–Харків …, 2009
42009
Адміністративно-правові аспекти, пов’язані з надзвичайними ситуаціями в результаті здійснення терористичних актів
ДВ Тарадуда
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2016
32016
Визначення показників небезпеки факторів зовнішнього впливу на ПНО
РІ Шевченко, ДВ Тарадуда
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Матер …, 2011
32011
Analysis of Possible Causes of NPP Emergencies to Minimize Risk of Their Occurrence
O Popov, A Іatsyshyn, V Kovach, V Artemchuk, D Taraduda, V Sobyna, ...
3*
ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ ВІД ХБРЯ ІНЦИДЕНТІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE SECURITY STRATEGY AGAINST CBRN INCIDENTS OF …
ДВ Тарадуда
ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне …, 2017
2*2017
Визначення показників небезпеки основних елементів аміачної холодильної установки за допомогою багатокритеріальної методики оцінки та управління ризиком виникнення аварій
ДВ Тарадуда
Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 12.–Харків …, 2010
2*2010
О проблеме определения риска возникновения аварий
ДВ Тарадуда, РИ Шевченко
Матеріали НПК «Проблеми прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій …, 2009
22009
Аналіз та класифікація науковометодичного забезпечення процесу визначення ризиків аварій на хімічно небезпечних об’єктах
ДВ Тарадуда, РІ Шевченко
Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми …, 2008
22008
Методика оцінки та управління ризиком виникнення аварій на потенційно небезпечних об'єктах як предмі і та підґрунтя для прийняття управлінських рішень
ДВ Тарадуда
Х Міжнародний виставковий форум «Технології захисту–2011 13, 20-22, 0
2
Розробка алгоритмів функціонування програмно-технічного комплексу моніторингу та управління безпекою потенційно небезпечних об’єктів
ДВ Тарадуда
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017
12017
Розробка програмно-технічного комплексу моніторингу та управління безпекою потенційно небезпечних об’єктів
ДВ Тарадуда, ДЛ Соколов, ОС Федоров
Національний університет цивільного захисту України, 2017
12017
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ БЕЗПЕКИ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АМІАЧНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЗА «ТЕХНІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ»
ДВ Тарадуда
Наука і техніка повітряних сил Збройних сил України, 162-167, 2011
12011
Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки при дії факторів небезпеки «зовнішнього впливу»
ДВ Тарадуда
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20