Follow
Наталя Миколаївна Сіренко
Наталя Миколаївна Сіренко
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор
Verified email at mnau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
1772010
Управління інноваційною системою аграрного підприємства
НМ Сіренко
Регион, 27-31, 2008
382008
Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
242012
Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
НО Шишпанова, АО Іванов
Modern economics, 66-72, 2017
182017
Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences.
IP Atamanyuk, YP Kondratenko, NN Sirenko
ICTERI, 458-468, 2016
172016
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки
Н Сіренко, О Мельник
Економіст, 28-32, 2013
172013
Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 234-240, 2012
172012
Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
162013
Management system for agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting
I Atamanyuk, Y Kondratenko, N Sirenko
Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and …, 2018
152018
Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
НМ Сіренко, ОВ Смирнова
Агросвіт, 44-46, 2011
142011
Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни [Електронний ресурс]
НМ Сіренко
Режим доступу: URL: http://www. btsau. kiev. ua–Назва з екрана, 2009
132009
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
112010
Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти
НМ Сіренко, ТІ Лункіна
102016
Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції
НМ Сіренко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2, 265-272, 2012
102012
Система державного управління інноваційним процесом в Україні
НМ Сіренко, ВА Дубінін
Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 3, 190-194, 2007
102007
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: курс лекцій
НМ Сіренко, ІВ Баришевська, ЮО Щербина
Миколаїв: МНАУ, 2016
92016
Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України:[монографія]
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаїв: МНАУ, 2016
92016
Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств
Н Сіренко, І Баришевська
Економіст, 17-18, 2012
92012
Перспетиви розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні
НМ Сіренко, ТО Чайка
Вісник аграрної науки Причорномор'я,№ 1, 2011
92011
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (51), 14, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20