Наталя Миколаївна Сіренко
Наталя Миколаївна Сіренко
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор
Verified email at mnau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
1532010
Управління інноваційною системою аграрного підприємства
НМ Сіренко
Регион, 27-31, 2008
342008
Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
202012
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки
Н Сіренко, О Мельник
Економіст, 28-32, 2013
152013
Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences.
IP Atamanyuk, YP Kondratenko, NN Sirenko
ICTERI, 458-468, 2016
132016
Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
НМ Сіренко, ОВ Смирнова
Агросвіт, 44-46, 2011
132011
Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни [Електронний ресурс]
НМ Сіренко
Режим доступу: URL: http://www. btsau. kiev. ua–Назва з екрана, 2009
132009
Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
НО Шишпанова, НА Шишпанова, АО Іванов
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
112017
Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
102013
Система державного управління інноваційним процесом в Україні
НМ Сіренко, ВА Дубінін
Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 3, 190-194, 2007
102007
Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції
НМ Сіренко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2, 265-272, 2012
92012
Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України.
НМ Сіренко
92012
Management System for Agricultural Enterprise on the Basis of Its Economic State Forecasting
I Atamanyuk, Y Kondratenko, N Sirenko
Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and …, 2018
82018
Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора економіки.
НМ Сіренко
Миколаївський державний аграрний університет, 2011
82011
Стратегічне планування антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств
НМ Сіренко
Економіка АПК, 48-53, 2006
82006
Management of an agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting
I Atamanyuk, Y Kondratenko, N Sirenko
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (2), 7-16, 2014
72014
Фінансове планування–складова сталого розвитку підприємства
НМ Сіренко, АВ Бурковська, АО Бузнік
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-2011.-Вип 3, 214-217, 2011
72011
Перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
Миколаївський державний аграрний університет, 2011
72011
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: навчальний посібник
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
72010
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (51), 14, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20