Наталя Миколаївна Сіренко
Наталя Миколаївна Сіренко
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор
Verified email at mnau.edu.ua
TitleCited byYear
Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України: монографія
НМ Сіренко
Миколаїв, 2010
1422010
Управління інноваційною системою аграрного підприємства
НМ Сіренко
Регион, 27-31, 2008
322008
Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
182012
Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни [Електронний ресурс]
НМ Сіренко
Режим доступу: URL: http://www. btsau. kiev. ua–Назва з екрана, 2009
132009
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки
Н Сіренко, О Мельник
Економіст, 28-32, 2013
122013
Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України.
НМ Сіренко
92012
Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
НМ Сіренко, ОВ Смирнова
Агросвіт, 44-46, 2011
92011
Система державного управління інноваційним процесом в Україні
НМ Сіренко, ВА Дубінін
Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 3, 190-194, 2007
92007
Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Режим доступу: http://www. sworld. com. ua/simpoz2/105. pdf.–Загл. з екрану, 2011
82011
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (51), 14, 2009
82009
Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences.
IP Atamanyuk, YP Kondratenko, NN Sirenko
ICTERI, 458-468, 2016
72016
Management of an agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting
I Atamanyuk, Y Kondratenko, N Sirenko
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (2), 7-16, 2014
72014
Перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
Миколаївський державний аграрний університет, 2011
72011
Стратегічне планування антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств
НМ Сіренко
Економіка АПК, 48-53, 2006
72006
Фінансове планування–складова сталого розвитку підприємства
НМ Сіренко, АВ Бурковська, АО Бузнік
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-2011.-Вип 3, 214-217, 2015
62015
Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств
Н Сіренко, І Баришевська
Економіст, 17-18, 2012
62012
Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора економіки.
НМ Сіренко
Миколаївський державний аграрний університет, 2011
62011
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:[навч. посіб.]/за заг. ред. к. е. н., доц. НМ Сіренко
НМ Сіренко
Миколаїв: МДАУ, 2010
62010
Особливості впровадження науково-технічних інновацій в аграрному секторі економіки
НМ Сіренко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2009
62009
Мотиваційний механізм в системі активізації діяльності аграрних підприємств
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20