Наталя Миколаївна Сіренко
Наталя Миколаївна Сіренко
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
1722010
Управління інноваційною системою аграрного підприємства
НМ Сіренко
Регион, 27-31, 2008
352008
Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
222012
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки
Н Сіренко, О Мельник
Економіст, 28-32, 2013
172013
Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
152013
Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
НО Шишпанова, НА Шишпанова, АО Іванов
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
142017
Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences.
IP Atamanyuk, YP Kondratenko, NN Sirenko
ICTERI, 458-468, 2016
142016
Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
НМ Сіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 234-240, 2012
132012
Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни [Електронний ресурс]
НМ Сіренко
Режим доступу: URL: http://www. btsau. kiev. ua–Назва з екрана, 2009
132009
Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції
НМ Сіренко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2, 265-272, 2012
102012
Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
НМ Сіренко, ОВ Смирнова
Агросвіт, 44-46, 2011
102011
Перспетиви розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні
НМ Сіренко, ТО Чайка
Вісник аграрної науки Причорномор'я,№ 1, 2011
102011
Система державного управління інноваційним процесом в Україні
НМ Сіренко, ВА Дубінін
Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 3, 190-194, 2007
102007
Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти
НМ Сіренко, ТІ Лункіна
92016
Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств
Н Сіренко, І Баришевська
Економіст, 17-18, 2012
92012
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (51), 14, 2009
92009
Management system for agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting
I Atamanyuk, Y Kondratenko, N Sirenko
Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and …, 2018
82018
Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України:[монографія]
НМ Сіренко, ОІ Мельник
Миколаїв: МНАУ, 2016
82016
Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора економіки.
НМ Сіренко
Миколаївський державний аграрний університет, 2011
82011
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:[навч. посіб.]/за заг. ред. к. е. н., доц. НМ Сіренко
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20