Анастасія Гейсун, Анастасия Гейсун
Анастасія Гейсун, Анастасия Гейсун
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
Verified email at udhtu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження росту та розвитку вермикультури за впливу Гуміліду
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
62016
Дослідження впливу Гуміліду на контамінацію важкими металами продуктів вермитехнології
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 68-74, 2016
52016
Вплив біомаси вермикультури, отриманої при застосуванні Гуміліду, на процеси росту фазана мисливського
СЛМ Гейсун А. А., Галузіна Л. І.
Актуальні проблеми фізіології тварин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2016
3*2016
Вплив Гуміліду на накопичення біомаси вермикультури
СЛМ Гейсун А.А.
XIIth International Scientific and Practical Conference daRostim. 2016 …, 2016
32016
Вплив гуміліду на накопичення гумінових речовин у біогумусі
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 17-20, 2017
22017
Ефективність застосування біомаси вермикультури, що отримана з використанням гуміліду у годівлі молодняку фазану мисливського
ЛМ Степченко, АА Гейсун, ЛІ Галузіна
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 105-109, 2017
22017
Динаміка розмноження вермикультури в промислових умовах за впливу Гуміліду
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 41-47, 2017
22017
Білковий обмін фазанів за використання у складі комбікормів біомаси вермикультури
СЛМ Гейсун А.А.
Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 6 (3), 7-11, 2018
12018
Ефективність застосування кормової добавки вермикультури при вирощуванні фазана мисливського
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 38-45, 2018
12018
Общая активность гидролитических ферментов красного калифорнийского червя под действием биологически активной добавки «Гумилид»
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Зоотехническая наука Беларуси. Технология кормов и кормления, продуктивность …, 2017
12017
БІОТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ БІОМАСИ ВЕРМИКУЛЬТУРИ ЗА ВПЛИВУ ГУМІЛІДУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ФАЗАНА МИСЛИВСЬКОГО
АА ГЕЙСУН
національний аграрний університет, 2019
2019
Дослідження впливу біологічно активних речовин гумінової природи на фізіологічну активність вермикультури.
СЛМ Гейсун А.А.
Актуальні проблеми фізіології тварин – Actual problems of animal physiology …, 2018
2018
Склад раціону фазанів
ГАА Степченко Л. М.
2017
Накопичення гумінових речовин у біогумусі за впливу біологічно активних речовин.
СЛМ Гейсун А.А.
Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському …, 2017
2017
Накопичення біомаси вермикультури в умовах вермиферми за впливу Гуміліду
СЛМ Гейсун А.А.
Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському …, 2017
2017
Накопичення важких металів у тканинах гібрида червоного каліфорнійського черв'яка за впливу Гуміліду
СЛМ Гейсун А.А.
Хімія та сучасні технології: тези доп. VІI Міжнар. наук.-техн. конф …, 2017
2017
ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПРОДУКТІВ ВЕРМИТЕХНОЛОГІЇ
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2016
2016
Исследование влияния Гумилида на контаминацию тяжелыми металлами продуктов вермитехнологии
АА ГЕЙСУН, ЛМ СТЕПЧЕНКО
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 68-74, 2016
2016
THE INVESTIGATION OF GROWTH AND DEVELOPMENT VERMOCULTURE UNDER THE INFLUENCE OF GUMILID
АА Гейсун, ЛМ Степченко
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки …, 2016
2016
Дослідження репродуктивної функції вермикультури "Русский Московский Гибрид" за впливу Гуміліду
СЛМ Гейсун А.А.
Міжнародна науково-практична конференція «Природне агровиобництво в Україні …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20