Follow
Інститут людини
Title
Cited by
Cited by
Year
Хортинг–школа сили і честі юного українця
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2016
7232016
Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2017
6332017
Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб.
ОВ Безпалько
К.: Центр навчальної літератури, 29, 2003
5332003
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 2, 2009
4072009
Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: монографія
ОВ Безпалько
К.: Наук. світ 363, 2, 2006
2362006
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)
ВП Кутішенко
Центр учбової літератури, 2010
2192010
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1842012
Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія
ОВ Петрунько
Полтава: ТОВ нВП «Укрпромторгсервіс 480, 2010
1512010
Феноменологія аутизму
ТВ Скрипник
Фенікс, 2010
1492010
Соціальна робота в громаді
ОВ Безпалько
Центр навчальної літератури, 2005
1372005
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: ДЦССМ, 23-24, 2002
1312002
Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки
РХ Вайнола
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
1122009
Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: монографія
РХ Вайнола
Вид-тво ХНРБЦ, 2008
1112008
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
981999
Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді
ОВ Безпалько
Луганськ, 2006.—537 с, 2006
962006
Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ВІ Бобрицька
К.: професіонал, 2004
872004
Загальна психологія: навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
842012
Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав: монографія
ЖВ Петрочко
Рівне: Видавець О. Зень 368, 2010
812010
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
802009
Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика
РХ Вайнола
К.: НПУ імені МП Драгоманова 134, 12, 2008
672008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20