Інститут людини
Інститут людини
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посібник
ОВ Безпалько
К.: Логос, 2003
426*2003
Соціальна педагогіка в схемах і таблицях/Ольга Володимирівна Безпалько
ОВ Безпалько
К.:«Логос, 2003
426*2003
Соцiальна педагогiка в схемах i таблицях
ОВ Безпалько
Hавчальний посiбник/ОВ Безпалько–К.: Центр навчальної лiтератури, 2003
426*2003
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 2, 2009
2862009
Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: монографія
ОВ Безпалько
К.: Наук. світ 363, 2, 2006
1712006
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
132*2005
Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія
ОВ Петрунько
Полтава: ТОВ нВП «Укрпромторгсервіс, 480, 2010
1202010
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 228-237, 2012
1082012
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)
АЙ Капська
К.: ДЦССМ, 23-24, 2002
972002
Соціальна робота в громаді: навч. посіб.
ОВ Безпалько
К.: Центр навч. л-ри, 2005
942005
Технології соціально-педагогічної роботи
АЙ Капська
Капська АЙ–К, 2000
92*2000
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
901999
Теорія і практика соціально педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді: дис.... д ра пед. наук
ОВ Безпалько
Луганськ, 2006.—537 с, 2006
752006
Загальна психологія: навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
562012
Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ВІ Бобрицька
К.: професіонал, 2004
56*2004
Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності
ОВ Безпалько
Вид-во ім. МП Драгоманова, 1998
531998
Соціальна робота в Україні
ІД Звєрєва
К.: Центр навч. л-ри, 2004
502004
Психосемантика етнічної свідомості
ОМ Лозова
К.: Освіта України 4, 2007
412007
Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп
ТЛ Лях
Науковий часопис імені МП Драгоманова. Серія 11, 40-45, 2009
362009
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
362003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20