Наталія Аграмакова Водницька Nataliia Ahramakova Vodnitskaya Agramakova
Наталія Аграмакова Водницька Nataliia Ahramakova Vodnitskaya Agramakova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
НВВ Галина Валентинівна Назарова, Світлана Юріївна Гончарова, В'ячеслав ...
К. : Знання, 2012
174*2012
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія
ГВ Назарова
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010
372010
Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу
НВ Водницька, НВ Водницкая
ХНЕУ, 2008
282008
Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні
СЮ Гончарова, НВ Водницька
Донецький національний технічний університет, 2006
92006
Управлiння соцiально-трудовою сферою пiдприємства: монографiя
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
72010
Сущность социальной ответственности предприятия и системы ее регулирования
НВ Аграмакова
Бизнес Информ, 86-88, 2011
52011
Sushchnost sotsyalnoi otvetstvennosty predpryiatyia y systemy ee rehulyrovanyia [The essence of social responsibility of the enterprise and its system of regulation]
NV Agramakova
Biznes Inform 4, 86-88, 2011
42011
Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства
НВ Аграмакова, СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка та держава, 44-48, 2016
32016
Suschnost sotsialnoy otvetstvennosti predpriyatiya i sistemyi ee regulirovaniya [The essence of corporate social responsibility and its control system]
NV Agramakova
Business Inform, 86-88, 2011
32011
Взаємозв'язок соціальної і економічної політики в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
НВ Водницька
Економіка розвитку, 29, 2004
32004
Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України
СЮ Гончарова, АБ Гончаров, НВ Аграмакова
Бизнес Информ, 2018
22018
Формування моделі управління сталим розвитком підприємства (організації)
СЮ Гончарова, АБ Гончаров, НВ Аграмакова
Бізнес Інформ, 372-377, 2015
22015
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність і методика оцінки/НВ Водницька: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2008 року [Державне …
НВ Водницька
Амосова ОЮ–Харків: ХОМО “Союз молодих підприємців, 12-17, 2008
22008
YU., Honcharov, AB & Ahramakova, NV (2015). Formuvannya modeli upravlinnya stalym rozvytkom pidpryyemstva (orhanizatsiyi)[Formation of a model of management of sustainable …
S Honcharova
Biznes Inform–Business Inform 1, 372-377, 0
2
Нестандартні форми зайнятості в умовах мережевої економіки
АВС Н. В. Аграмакова, Г. І. Писаревська
Економіка та суспільство, 520-529, 2019
1*2019
HR-брендинг як складова бізнес-стратегії підприємства
ГІ Писаревська, НВ Аграмакова, АВ Семенченко, АИ Писаревская
12019
SOCIAL DESIGN AS TECHNOLOGY OF SOCIAL MANAGEMENT.
S Honcharova, A Honcharov, O Zhadan, N Ahramakova, O Dorovskoy
Economic Studies 30 (2), 2021
2021
Використання метапрограм для розвитку комунікативної компетенції фахівця
НВ Аграмакова
2021
TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROJECTS: SUBSTANTIATION OF THE PROJECT PROPOSAL AND DOCUMENTS
N Ahramakova, S Honcharova, A Honcharov
Management 18 (1), 11-24, 2021
2021
Соціальний захист та соціальне страхування. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 232" Соціальне забезпечення" другого (магістерського) рівня
НВ Аграмакова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20