Наталія Аграмакова Водницька Nataliia Ahramakova Vodnitskaya Agramakova
Наталія Аграмакова Водницька Nataliia Ahramakova Vodnitskaya Agramakova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія
ГВ Назарова
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010
352010
Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу
НВ Водницька, НВ Водницкая
ХНЕУ, 2008
242008
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
НВВ Галина Валентинівна Назарова, Світлана Юріївна Гончарова, В'ячеслав ...
К. : Знання, 2012
9*2012
Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні
СЮ Гончарова, НВ Водницька
Донецький національний технічний університет, 2006
92006
Управлiння соцiально-трудовою сферою пiдприємства: монографiя
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
62010
Сущность социальной ответственности предприятия и системы ее регулирования
НВ Аграмакова
Бизнес Информ, 86-88, 2011
52011
Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства
НВ Аграмакова, СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка та держава, 44-48, 2016
42016
Sushchnost sotsyalnoi otvetstvennosty predpryiatyia y systemy ee rehulyrovanyia [The essence of social responsibility of the enterprise and its system of regulation]
NV Agramakova
Biznes Inform 4, 86-88, 2011
42011
Suschnost sotsialnoy otvetstvennosti predpriyatiya i sistemyi ee regulirovaniya [The essence of corporate social responsibility and its control system]
NV Agramakova
Business Inform, 86-88, 2011
32011
Взаємозв'язок соціальної і економічної політики в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
НВ Водницька
Економіка розвитку, 29, 2004
32004
Formuvannia modeli upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstva (orhanizatsii)/AB Honcharov, NV Ahramakova
SY Honcharova
Biznes Inform, 372-377, 2015
22015
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність і методика оцінки/НВ Водницька: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2008 року [Державне …
НВ Водницька
Амосова ОЮ–Харків: ХОМО “Союз молодих підприємців, 12-17, 2008
22008
Нестандартні форми зайнятості в умовах мережевої економіки
АВС Н. В. Аграмакова, Г. І. Писаревська
Економіка та суспільство, 520-529, 2019
1*2019
СОЦіАЛЬНА ЕКОНОМіКА: СУТНіСТЬ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦії ТА ОСНОВНі ОРієНТИРИ ДЛЯ УКРАїНИ
СЮ Гончарова, АБ Гончаров, НВ Аграмакова
Бизнес Информ, 2018
12018
Перспективні напрями розвитку людських ресурсів
ГВ Назарова, ОВ Іванісов, ОС Лебединська, АВ Семенченко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Проблеми соціальної відповідальності в туристичному бізнесі
НВ Аграмакова, АБ Гончаров
2019
Мережева економіка та ринок праці–нові можливості зайнятості
НВ Аграмакова, СЮ Гончарова
2019
Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвитку
ГВ Назарова, ОВ Іванісов, ОФ Доровськой, НВ Аграмакова, ...
2019
Економіка праці
НВА Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
Писаревська ГІ
НВ Аграмакова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 176, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20