Follow
Світлана Стадніченко, Светлана Стадниченко, Svitlana Stadnichenko
Світлана Стадніченко, Светлана Стадниченко, Svitlana Stadnichenko
ДМА, кафедра медико-біологічної фізики і інформатики
Verified email at dma.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Наукові записки.-Серія: Педагогічні науки, 65-70, 2014
112014
Інтегральна геологічна модель Солотвинської структури як інструмент оцінки геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі
СБ Шехунова, МВ Алексєєнкова, СМ Стадніченко, НП Сюмар
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, 233-250, 2015
42015
Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання
СМ Стадніченко
Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2007
42007
Здійснення міжпредметних зв’язків за умови профілізації середньої школи
СМ Стадніченко
Наукові записки 2 (66), 71-76, 2006
42006
Формування системи знань про рентгенівське випромінювання в студентів вищих медичних закладів
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць “Педагогічні науки” 1 (LXXII), 158 – 165, 2016
32016
Формування природничо-наукового мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів при вивченні біофізики
СМ Стадніченко
Наукові записки, 173 – 176, 2011
32011
Вплив міжпредметних та внутрішніх зв’язків на формування системних знань з молекулярної фізики в умовах профільного навчання
СМ Стадніченко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 57-60, 2010
32010
Використання структурно-логічних схем для реалізації системного підходу в умовах особистісно орієнтованого навчання
СМ Стадніченко
Наукові записки 2 (60), 113-119, 2005
32005
Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики
СМ Стадніченко
Наукові записки, С. 110 – 116., 2017
22017
Особливості навчання іноземних студентів медичної біофізики
СМ Стадніченко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник…, 2012
22012
Формування міжпредметних компетентностей студентів при розв’язуванні задач з медичної біофізики
СМ Стадніченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т…, 2012
2*2012
До питання про формування умінь розуміння навчального тексту
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць. Педагогічні науки 1 (50), 275 – 281, 2008
22008
Розвиток в учнів пізнавального інтересу до фізики
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету…, 2006
22006
Елементи симетрії при вивченні розділу “Молекулярна фізика”
СМ Стадніченко
Наукові записки 2 (60), 222-225, 2005
2*2005
Перспективи зміни навчального процесу з фізики за умови профілізації школи
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 88-91, 2005
22005
Вивчення молекулярної фізики в умовах профільного навчання
СМ Стадніченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г…, 2005
22005
Медична візуалізація у курсі Медична біофізика для майбутніх лікарів
СМ Стадніченко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 167-171, 2021
12021
Склад атмосферної речовини міста Запоріжжя
ЄІ Насєдкін, ГМ Іванова, СМ Стадніченко, АО Нікітіна, ІЮ Насєдкін
Київ: Логос, 2019
12019
Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв’язування практико-орієнтованих завдань
НВ Костенко, СМ Стадніченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного…, 2018
12018
Інтеграція природничих і медичних дисциплін як засіб розвитку міжпредметної компетентності студентів
СМ Стадніченко
Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. [“Актуальні проблеми…, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20