Світлана Стадніченко, Светлана Стадниченко, Svitlana Stadnichenko
Світлана Стадніченко, Светлана Стадниченко, Svitlana Stadnichenko
ДМА, кафедра медико-біологічної фізики і інформатики
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Наукові записки.-Серія: Педагогічні науки, 65-70, 2014
102014
Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання
СМ Стадніченко
Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2007
42007
Здійснення міжпредметних зв’язків за умови профілізації середньої школи
СМ Стадніченко
Наукові записки 2 (66), 71-76, 2006
42006
Формування природничо-наукового мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів при вивченні біофізики
СМ Стадніченко
Наукові записки, 173 – 176, 2011
32011
Формування системи знань про рентгенівське випромінювання в студентів вищих медичних закладів
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць “Педагогічні науки” 1 (LXXII), 158 – 165, 2016
22016
Формування міжпредметних компетентностей студентів при розв’язуванні задач з медичної біофізики
СМ Стадніченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т …, 2012
2*2012
Вплив міжпредметних та внутрішніх зв’язків на формування системних знань з молекулярної фізики в умовах профільного навчання
СМ Стадніченко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 57-60, 2010
22010
До питання про формування умінь розуміння навчального тексту
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць. Педагогічні науки 1 (50), 275 – 281, 2008
22008
Розвиток в учнів пізнавального інтересу до фізики
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2006
22006
Вивчення молекулярної фізики в умовах профільного навчання
СМ Стадніченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2005
22005
Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв’язування практико-орієнтованих завдань
НВ Костенко, СМ Стадніченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
Використання історизмів та міжпредметних зв’язків при навчанні фізики та біофізики
СМ Стадніченко
Наукові записки, С. 216 – 220, 2018
12018
Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики
СМ Стадніченко
Наукові записки, С. 110 – 116., 2017
12017
Про організацію навчальної співпраці при вивченні медичної біофізики
СМ Стадніченко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
12016
Реалізація навчальної співпраці на практичних заняттях з медичної біофізики
СМ Стадніченко
Збірник тез міжнародної наук.-практ. конф. [“Педагогіка та психологія …, 2015
12015
Сучасне трактування ролі наочності при формуванні знань з медичної біофізики
СМ Стадніченко
Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2014
1*2014
Організація навчальної співпраці викладача зі студентами в процесі вивчення фізики
СМ Стадніченко, МІ Садовий
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 311-314, 2010
12010
Упорядкування навчального матеріалу розділу “Молекулярна фізика” на основі системного підходу
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 76-79, 2006
12006
Елементи симетрії при вивченні розділу “Молекулярна фізика”
СМ Стадніченко
Наукові записки 2 (60), 222-225, 2005
1*2005
Перспективи зміни навчального процесу з фізики за умови профілізації школи
СМ Стадніченко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, 88-91, 2005
12005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20