Follow
Ирина Черненко
Ирина Черненко
Херсонський державний педагогічний інститут
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій
ОВ Друзь, ІО Черненко
Український вісник психоневрології, 45-48, 2017
112017
Оценка качества жизни у пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно-мозговой травмы
ВА Яворская, ИИ Черненко, ЮГ Федченко
Международный медицинский журнал, 2012
92012
Український лінгвокультурологічний аспект у викладанні російської мови іноземним студентам
ОМ Тростинська, ІІ Черненко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі…, 2007
92007
Сравнительная характеристика качества жизни лиц, перенесших боевую черепно-мозговую травму
ИИ Черненко, НС Куфтерина, ВН Мищенко, ИК Волошин-Гапонов
72018
Развитие цереброваскулярных нарушений у лиц с последствиями боевой черепномозговой травмы
ИИ Черненко
Международный медицинский журнал, 2011
72011
Медико-социальное значение и организация психологической помощи и социальной адаптации участников боевых действий и членов их семей в современных условиях
ИИ Черненко, ИА Чухно
Международный неврологический журнал, 127-131, 2017
52017
Лексико-семантичні групи церковно-релігійних термінів у Російсько-українському словнику наукової термінології
І Черненко
Матеріали Всеукрвїнської наукової конференції Львів, 13-15, 1998
51998
Антономічні відношення в українській термінології туризму
І Черненко
Вісник Нац. ун-ту Львівська політехніка. Серія Проблеми української…, 2010
42010
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”. Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. праць. Вип. 1
ІЄ Черненко, ЛС Шишко
Херсон: Вид. ХДУ, 174-177, 2008
42008
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “АЛГЕБРА, 7 КЛАС”
ЛС Шишко, ІЄ Черненко
ББК 74 І-74 Друкується за ухвалою вченої ради Херсонського державного…, 2008
42008
Сучасні методи психологічної терапії хворих із посттравматичними стресовими розладами в контексті їх медико-соціального значення
II Chernenko, IА Сhukhno
INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL, 112-115, 2017
32017
Медико-соціальні наслідки перенесеної бойової черепно-мозкової травми
ІІ Черненко, ІА Чухно
22018
Диабетическая полинейропатия как грозное осложнение диабета (клинический случай)
ИИ Черненко
22017
Полуструктуроване інтерв’ю для комплексної діагностики постстресових психічних розладів та принципи клініко-діагностичної процедури
ОВ Друзь, ЄГ Гриневич, ІО Черненко
Вісник морської медицини, 114-122, 2017
22017
Состояние церебральной гемодинамики у пациентов с отдалёнными последствиями боевой черепно-мозговой травмы
ИИ Черненко
International Scientific and Practical Conference World science 2 (9), 43-46, 2017
22017
Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з віддаленими наслідками бойової черепно-мозкової травми
ВО Яворська, ІІ Черненко, ЮГ Федченко, ОБ Бондар
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 33-37, 2012
22012
Термінологічні запозичення у сфері туризму як результат міжмовного контактування
І Черненко
Українознавчий альманах, 193-196, 2012
22012
Методичні особливості контролю знань студентів у педагогічному програмному засобі Алгебра, 8 клас.
ЛС Шишко, ІЄ Черненко
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 1, 2, 2009
22009
Принципи відбору та створення навчальних текстів у посiбниках з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців економічних спеціальностей
ІІ Черненко, ИИ Черненко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2008
22008
Частота та чинники ризику-антиризику алкоголізації військовослужбовців Збройних сил України–учасників локальних бойових дій
ІО Черненко
Вісник морської медицини, 29-38, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20