Ирина Черненко
Ирина Черненко
Херсонський державний педагогічний інститут
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Учебное пособие по русскому языку: грамматика
ОВ Петрушова, ИИ Черненко, ГА Славтич
Харьков: Компания СМИТ, 2004
112004
Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій
ОВ Друзь, ІО Черненко
Український вісник психоневрології, 45-48, 2017
82017
Оценка качества жизни у пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно-мозговой травмы
ВА Яворская, ИИ Черненко, ЮГ Федченко
Международный медицинский журнал, 2012
82012
Український лінгвокультурологічний аспект у викладанні російської мови іноземним студентам
ОМ Тростинська, ІІ Черненко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі…, 2007
82007
Сравнительная характеристика качества жизни лиц, перенесших боевую черепно-мозговую травму
ИИ Черненко, НС Куфтерина, ВН Мищенко, ИК Волошин-Гапонов
62018
Развитие цереброваскулярных нарушений у лиц с последствиями боевой черепномозговой травмы
ИИ Черненко
Международный медицинский журнал, 2011
62011
Лексико-семантичні групи церковно-релігійних термінів у Російсько-українському словнику наукової термінології
І Черненко
Матеріали Всеукрвїнської наукової конференції Львів, 13-15, 1998
51998
Антономічні відношення в українській термінології туризму
І Черненко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
42010
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”. Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. праць. Вип. 1
ІЄ Черненко, ЛС Шишко
Херсон: Вид. ХДУ, 174-177, 2008
42008
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “АЛГЕБРА, 7 КЛАС”
ЛС Шишко, ІЄ Черненко
ББК 74 І-74 Друкується за ухвалою вченої ради Херсонського державного…, 2008
42008
Медико-социальное значение и организация психологической помощи и социальной адаптации участников боевых действий и членов их семей в современных условиях
ИИ Черненко, ИА Чухно
Международный неврологический журнал, 2017
22017
Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з віддаленими наслідками бойової черепно-мозкової травми
ВО Яворська, ІІ Черненко, ЮГ Федченко, ОБ Бондар
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 33-37, 2012
22012
Термінологічні запозичення у сфері туризму як результат міжмовного контактування
І Черненко
Українознавчий альманах, 193-196, 2012
22012
Методичні особливості контролю знань студентів у педагогічному програмному засобі Алгебра, 8 клас.
ЛС Шишко, ІЄ Черненко
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 1, 2, 2009
22009
Принципи відбору та створення навчальних текстів у посiбниках з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців економічних спеціальностей
ІІ Черненко, ИИ Черненко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2008
22008
Когнитивные нарушения после инсульта. Новые возможности лечения
ИВ Линский, ТС Мищенко, ВН Мищенко, ИИ Черненко, ИВ Здесенко
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 9 (3), 409-421, 2018
12018
Медико-соціальні наслідки перенесеної бойової черепно-мозкової травми
ІІ Черненко, ІА Чухно
12018
Диабетическая полинейропатия как грозное осложнение диабета (клинический случай)
ИИ Черненко
12017
Состояние церебральной гемодинамики у пациентов с отдалёнными последствиями боевой черепно-мозговой травмы
ИИ Черненко
12017
Полуструктуроване інтерв’ю для комплексної діагностики постстресових психічних розладів та принципи клініко-діагностичної процедури
ОВ Друзь, ЄГ Гриневич, ІО Черненко
Вісник морської медицини, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20