Ирина Черненко
Ирина Черненко
Херсонський державний педагогічний інститут
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Учебное пособие по русскому языку: науч. стиль для иностр. студентов II курса
ОВ Петрушова
Харьков: Компания СМИТ, 2004
92004
Український лінгвокультурологічний аспект у викладанні російської мови іноземним студентам
ОМ Тростинська, ІІ Черненко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2007
82007
Оценка качества жизни у пациентов с отдаленными последствиями боевой черепно-мозговой травмы
ВА Яворская, ИИ Черненко, ЮГ Федченко
Международный медицинский журнал, 2012
72012
Сравнительная характеристика качества жизни лиц, перенесших боевую черепно-мозговую травму
ИИ Черненко, НС Куфтерина, ВН Мищенко, ИК Волошин-Гапонов
52018
Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій
ОВ Друзь, ІО Черненко
Український вісник психоневрології, 45-48, 2017
52017
Развитие цереброваскулярных нарушений у лиц с последствиями боевой черепномозговой травмы
ИИ Черненко
Международный медицинский журнал, 2011
52011
Лексико-семантичні групи церковно-релігійних термінів у «Російсько-українському словнику наукової термінології»
І Черненко
Матеріали Всеукрвїнської наукової конференції Львів, 13-15, 1998
51998
Антономічні відношення в українській термінології туризму
І Черненко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
42010
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”. Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. праць. Вип. 1
ІЄ Черненко, ЛС Шишко
Херсон: Вид. ХДУ, 174-177, 2008
42008
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “АЛГЕБРА, 7 КЛАС”
ЛС Шишко, ІЄ Черненко
ББК 74 І-74 Друкується за ухвалою вченої ради Херсонського державного …, 2008
42008
Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з віддаленими наслідками бойової черепно-мозкової травми
ВО Яворська, ІІ Черненко, ЮГ Федченко, ОБ Бондар
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 33-37, 2012
22012
Термінологічні запозичення у сфері туризму як результат міжмовного контактування
І Черненко
Українознавчий альманах, 193-196, 2012
22012
Методичні особливості контролю знань студентів у педагогічному програмному засобі «Алгебра, 8 клас.»
ЛС Шишко, ІЄ Черненко
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 1, 2, 2009
22009
Принципи відбору та створення навчальних текстів у посiбниках з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців економічних спеціальностей
ІІ Черненко, ИИ Черненко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2008
22008
Состояние церебральной гемодинамики у пациентов с отдалёнными последствиями боевой черепно-мозговой травмы
ИИ Черненко
12017
Полуструктуроване інтерв’ю для комплексної діагностики постстресових психічних розладів та принципи клініко-діагностичної процедури
ОВ Друзь, ЄГ Гриневич, ІО Черненко
Вісник морської медицини, 2017
12017
Медико-социальное значение и организация психологической помощи и социальной адаптации участников боевых действий и членов их семей в современных условиях
ИИ Черненко, ИА Чухно
Международный неврологический журнал, 2017
12017
Наличие пароксизмальных явлений у больных перенесших черепно-мозговую травму и их коррекция
ВА Яворская, ОБ Бондарь, ИИ Черненко, ОН Машкин
Український вісник психоневрології 22 (3), 37-41, 2014
12014
Особливості проявів клінічної картини наслідків перенесеної бойової черепно-мозкової травми
ІІ Черненко
Вісник наукових досліджень, 142-144, 2011
12011
Реалізація принципів наступності та міжпредметної координації викладанні наукового стилю мовлення іноземним студентам-економістам
ОФ Гудзенко, СС Нечипоренко, ИИ Черненко, ОФ Гудзенко, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20