Anna Barwińska-Małajowicz
Anna Barwińska-Małajowicz
prof. UR dr. hab. n. ekon., Uniwersytet Rzeszowski
Подтвержден адрес электронной почты в домене ur.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Innovative entrepreneurship models in the management system of enterprise competitiveness
S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, L Zavidna, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), 1-6, 2019
372019
Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech: analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym
A Barwińska-Małajowicz
CeDeWu, 2013
242013
Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej
KA Puchalska, A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
142010
From Brain Drain to Brain Exchange: How to Use Better Highly Skilled Workers. A Conceptual Approach
A David, A Barwińska-Małajowicz, F Coenen
Unia Europejska. pl, 25-35, 2012
112012
Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce–wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 378-398, 2015
82015
Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku–znaczenie sieci migracyjnych
A Barwińska-Małajowicz
Gospodarka Narodowa 257 (7-8), 117-141, 2012
72012
Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę
A Barwińska-Małajowicz, W Kalita, K Puchalska
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 197-210, 2009
72009
Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim
B Ślusarczyk, A Barwińska-Małajowicz, T Czop
Możliwości i bariery, Wyd. AMELIA, Rzeszów, 2016
62016
Opting for Migration: Is it Just an Economic Necessity?–A Comparison between German and Polish Highly Skilled Graduates
A David, A Barwińska-Małajowicz
Journal of Education and Training Studies 3 (2), 114-125, 2015
62015
„Y Generation” on the contemporary labour market–dark fiction or completely new quality
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu …, 2011
62011
Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia
A Barwińska-Małajowicz, BL Ślusarczyk, MT Wydawnictwo Papirus
Jarosław, 2017
52017
Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obszarów transgranicznych,[w:]„Spójność społecznoekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych”, red
W Kalita, K Puchalska, A Barwińska-Małajowicz
MG Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008
52008
Professional prospects for graduates from higher education institution–comparative analysis of the poll research results in Rzeszów (Poland) and Bielefeld (Germany)
A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
42010
Professional prospects for graduates from higher education institution–comparative analysis of the poll research results in Rzeszów (Poland) and Bielefeld (Germany)
A Barwińska-Małajowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
42010
Wpływ modelu fexicurity na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec
A Barwińska-Małajowicz
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 380-396, 2010
42010
Analiza porównawcza oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce iw Niemczech
A Barwińska-Małajowicz
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE, 49, 2012
32012
Niewykorzystane zasoby ludzkie na krajowym rynku pracy w kontekście nierówności społeczno-gospodarczych
A Barwińska-Małajowicz, M Lechwar
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 34, 204-217, 2013
22013
Konsekwencje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii-wybrane problemy
A Barwińska-Małajowicz
Wspólnoty Europejskie, 11-24, 2011
22011
Rzeszowski i krakowski obszar metropolitalny
A Barwińska-Małajowicz, M Borowiec, M Budzyński, P Czapliński, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2006
22006
Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski-dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy
A Barwińska-Małajowicz, K Tęcza
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 259-277, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20