Александра Шипицына Aleksandra Shypytsyna
Александра Шипицына Aleksandra Shypytsyna
National Pirogov Memjrial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі особливості і проблеми підготовки іноземних студентів на кафедрі анатомії людини Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова
ГЮЙ Шапаренко Павло Пилипович, Фоміна Людмила Василівна, Шипіцина ...
Медична освіта”, наук.-практ. журнал.-, с. 283-285., 2002
22002
Регресійні моделі індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків Поділля екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла
ШОВ Даценко Г.В., Прокопенко С.В., Шаповал О.М
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні …, 2011
1*2011
Регресійні моделі індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків поділля екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла
ШОВ Даценко Галина Василівна., Прокопенко Сергій Васильович, Шаповал Олена ...
Український морфологічний альманах 9 (№ 3), С. 89-92., 2011
12011
Вікові особливості соматичного, функціонального і статевого розвитку вінницьких школярів в підлітковому віці.
ШППЄВОШОВМВФ ін.
Біомедицинська і біосоціальна антропологія, 5-14., 2006
1*2006
Порівняння показників якості знань та успішності студентів I-го курсу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 2017-2018 н.р. та 2018-2019н.р. з …
ТВОКЮЮРІАСПОШОВНО С.
«Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: національний досвід та …, 2019
2019
Comparative analysis of the effects of various detoxification solutiov on the structure on the kidneys in experimental burn disease in rats
CVGLTVFLYS O.V.
Report of Morphology Вісник морфології 25 (№2), 16-27, 2019
2019
Ultrastructural organizationof hemomicrocirculatory bed of the lungs by Doxirubicin
ZLMYOOGIVSOMS O.V.
Report of Morphology Вісник морфології 25 (№ 3), 58-62, 2019
2019
В пам"ять про вчителя
ШВС Шипіцина Олександра В"ячеславівна
"Прикладні аспекти морфології", с. 20-22, 2017
2017
Порівняльні особливості росту сегментів у підлітковому періоді розвитку
ШОВ Мазченко Віталій Феодосійович, Шевченко Володимир Миколайович
Вісник морфології 23 (№1), с. 80-84, 2017
2017
Особливості зв'язків показників варіабельності серцевого ритму з антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових дівчат з різними типами гемодинаміки
СІВГІВКВВШО В.
Вісник морфології 23 (№2), 327- 331, 2017
2017
Дослідження органопротекторної дії збору лікарських рослин Закарпаття при експериментальних атеросклерозі та цукровому діабеті
ЧЛВ Шевня О.Б., Шипіцина О.В., Білошицька А.В.
Міжнародна наукова конференція Актуальні питання досліджень рослинного світу …, 2016
2016
Особливості навчальної роботи з обдарованими студентами-медиками на кафедрах теоретичного профілю
ШОВШН А.
Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної …, 2016
2016
Особливості навчальної роботи з обдарованими студентами-медиками на кафедрах теоретичного профілю
ШОВ Шпакова Н.А.
Тези доповідей навчально-методичної конференції, 162-163, 2016
2016
Регресійні моделі показників варіабельності серцевого ритму в залежності від особливостей будови тіла, віку та сили стискання кистей здорових юнаків і дівчат з гіпокінетичним …
ІВ Сергета, ВВ Ковальчук
Мир медицины и биологии 11 (3-2), 2015
2015
Моделювання нормативних індивідуальних параметрів спектральних показників варіабельності серцевого ритму у чоловіків і жінок із різними соматотипами в залежності від …
ШОВ Йолтухівський М.В., Іщенко Г.О.
Вісник Вінницького національного медичного університету 16 (2), 323-327, 2012
2012
Вікова мінливість будови тіла новонароджених та дітей віком до 1 року
МДО Шипіцина О.В
Збірник матеріалів науково-практичної конференції Морфологічні аспекти …, 2011
2011
Вікова мінливість будови тіла новонароджених та дітей віком до 1 року
ШОВМД О.
Матеріали наук.-практ. конф. «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі …, 2011
2011
Роль гастроентерологічної патології в патогенезі хронічної постінфарктної аневризми серця
ШОВ Солєйко Олена Віталіівна, Солейко Лариса Петрівна
Biomedical and biosocial anthropology, С. 260-266, 2010
2010
Роль гастроентерологічної патології в патогенезі хронічної постінфарктної аневризми серця
СЛПШОВ Солєйко О.В.
Збірник матеріалів науково-практичної конференції Морфологічний стан тканин …, 2009
2009
Основні аспекти спіралевидного розташування скелетних м’язів.
ШОВСПОБО І
Вісник Вінницького національного медичного університету,, 162-167., 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20