Оксана Кушлик
Оксана Кушлик
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Омонімія незмінних класів слів
ОП Кушлик
автореф. дис.… канд. філол. наук: 10.02. 01, 2000
182000
Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові
ОП Кушлик
Kolo, 2015
162015
Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів
О Кушлик
Українська мова, 55-65, 2012
112012
Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові
О Кушлик
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
82013
Словотвірні параметри есивних дієслів зі значенням фізичного стану суб’єкта в українській мові
О Кушлик
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2012
82012
Параметри словотвірної парадигми гомональних дієслівономатопів в українській мові
О Кушлик
Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного …, 2011
82011
Вербальна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів/Оксана Кушлик
О Кушлик
Мовознавчий вісник:[зб. наук. праць]/МОНМС України Черкаський національний …, 2012
62012
DERIVATION POTENTIAL OF MOTIVATED BY ADJECTIVES CAUSATIVE VERBS OF MENTAL STATE OF THE SUBJECT IN THE UKRAINIAN LANGUAGE
O Kushlyk
Management and Education. Humanities and Social Sciences. Academic Journal …, 2013
5*2013
Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові: дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/Оксана Павлівна Кушлик
ОП Кушлик
Київ, 2016
32016
Ампліфікація як засіб увиразнення градаційних відношень у стилістичному синтаксисі прозових творів Івана Франка (на матеріалі оповідання Хома з серцем і Хома без серця)
Х Федоришин, О Кушлик
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія, 179–188-179–188, 2016
22016
Параметри словотвірної парадигми відприкметникових інхоативних дієслів на позначення внутрішнього стану суб’єкта в українській мові
ОП Кушлик
Лінгвістичні дослідження, 93-102, 2013
22013
Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням перебувати в психічному стані, названому твірною основою
О Кушлик
Актуальні питання гуманітарних наук, 180-188, 2016
12016
Стуктурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових конфіксальних дієслів на позначення зміни якості предмета в українській мові
ОП Кушлик
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2014
12014
Континуум словотвірних значень дериватів вербальної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою" обробляти об’єкт названою твірним іменником …
О Кушлик
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
12014
Дериваційний потенціал відсубстантивних дієслів із семантикою обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною
ОП Кушлик
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 200-208, 2014
12014
Cтруктурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною
ОП Кушлик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і …, 2014
12014
Відприкметникові інхоативні дієслова на позначення фізичного стану суб’єкта як джерело творення нових слів
ОП Кушлик
Лінгвістика, 248-256, 2012
12012
Дериваційне наповнення вербальної зони словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів в українській мові
О Кушлик
Мовознавчий вісник, 159-167, 2012
12012
Дериваційне наповнення субстантивної зони словотвірної парадигми гомональних дієслів-ономатопів
ОП Кушлик
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
The principles of word-building paradigmatic systematization of deverbatives in the Ukrainian Language
K O.P.
Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20