Подписаться
Ольга Малець
Ольга Малець
ХНТУСГ ім. П. Василенка каф. фізики, теоретичної механіки і деталей машин
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До розрахунку релаксаційних автоколивань у скребкових конвеєрах
ВВ Бурлака, ВП Ольшанський, ОМ Малець
Физические и компьютерные технологи 19, 120-123, 2014
72014
Про коливання осцилятора з квадратично-нелінійною жорсткістю
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 177-185, 2017
62017
Коливання дисипативних осциляторів.
ВП Ольшанський, СВ Ольшанський, ЛМ Тіщенко, ВВ БУРЛАКА, ...
Харків: Міськдрук, 2015
62015
До розрахунку коливань механізмів при спільній дії сил сухого і вязкого тертя
ВВ Бурлака, ВП Ольшанский, ОМ Малец
Харків: ХНТУСГ, 2014
62014
Про коливання істотно нелінійного осцилятора
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Механіка та машинобудування, 6-14, 2017
32017
Узагальнена нелінійна модель руху зерносуміші в циліндричному віброрешеті
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Вібрації в техніці та технологіях, 37-42, 2016
22016
Про наближене обчислення швидкості потоку зернової суміші в циліндричному віброрешеті
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 64-67, 2015
22015
До розрахунку коливань механізмів з комбінованим сухим тертям
ВВ Бурлака, ВП Ольшанський, ОМ Малець
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
22014
Технічна механіка
ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Частина, 0
2
Про рух шару зерносуміші на плоскому віброрешеті
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Вібрації в техніці та технологіях, 20-27, 2017
12017
Про нелінійну модель зернопотоку неоднорідної суміші по плоскому віброрешету
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, ОМ Малець, МВ Сліпченко
Інженерія природокористування, 51-55, 2017
12017
Нелінійна трьохпараметрична модель руху зерносумішей у циліндричному вібровідцентровому решеті
ВП Ольшанський, ОВ Ольшанський, ВВ Бурлака, ОМ Малець
Вібрації в техніці та технологіях, 187-194, 2016
12016
Про розрахунок течії зерносуміші в циліндричному віброрешеті методом Бубнова-Гальоркіна
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
ХНТУСГ, 2016
12016
Про нелінійну модель потоку зерносуміші на плоскому віброрешеті
ВВ Бурлака, ОВ Ольшанський, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Інженерія природокористування, 73-77, 2015
12015
Про коливання механізмів з позиційним сухим тертям
ВВ Бурлака, ОМ Малець, ВП Ольшанський
Харків: ХНТУСГ, 2014
12014
Про коливання осцилятора з кубічно-нелінійною жорсткістю
VP Olshanskiy, VV Burlaka, MV Slipchenko, OM Malec
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2017
2017
Вільні коливання осцилятора гіперболічно змінної маси
ВП Ольшанський, СВ Ольшанський, ВВ Бурлака, ОМ Малець
Вібрації в техніці та технологіях, 44-50, 2015
2015
Наближений розрахунок коливань механічної системи з позиційним і в’язким тертям
ВВ Бурлака, ВП Ольшанський, ОМ Малець
Харків: ХНТУСГ, 2015
2015
НАБЛИЖЕНИЙ РОЗРАХУНОК КОЛИВАНЬ МЕХАНІЗМІВ ПРИ СПІЛЬНІЙ ДІЇ СИЛ В'ЯЗКОГО І СУХОГО ТЕРТЯ
ВВ Бурлака, ОМ Малець, ВП Ольшанський
Физические и компьютерные технологии, 178-182, 2014
2014
Вільні коливання механічної системи з комбінованим тертям
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, ОМ Малець
Вібрації в техніці та технологіях, 34-38, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20