Follow
 , Voznyak Halyna, Vozniak Galina, Vozniak Halyna, Voznyak Galina, Voznyak Galyna
, Voznyak Halyna, Vozniak Galina, Vozniak Halyna, Voznyak Galina, Voznyak Galyna
..., " .. "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
:
,
.: , 183, 2007
139*2007
Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio Economic potential of the sustainable development of Ukraine and its
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny [in Ukrainian], 2014
138*2014
: -
, 253-257, 2015
89*2015
Գ - :
, , ,
: , 2006
63*2006
: :
DU" Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny", 2016
51*2016
:
, 34-43, 2015
46*2015
Գ [ ]
: http://www. rusnauka. com/15_APSN_2010/Economics/66671. doc. htm, 2010
46*2010
: : 8
.. ..
, 2013
45*2013
Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of
VS Kravtsiv, IZ Storonianska
DU Instytut Rehionalnykh Doslidzhen Imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, Lviv, 2020
36*2020
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
36*2018
,
, 46, 2005
36*2005
Finansova detsentralizatsiia ta stale endohenne zrostannia rehioniv: formalizatsiia napriamiv vplyvu [Financial decentralization and sustainable endogenous growth of regions
H Voznyak
Svit FinansivWorld of Finance 2 (59), 49-59, 2019
31*2019
SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF INTER-BUDGETARY RELATIONSDECENTRALIZATION IN UKRAINE: ASSESSMENT AND CHALLENGES
AY Kuznetsova, HV Voznyak, IV Zherebylo
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (27), 446-456, 2018
312018
-
,
30*2004
:
, 671-677, 2015
28*2015
/[ , , , .]; . ; . . . .,
,2013.93 , 2013
28*2013
:
,
³ . -. .2009. 41, 115-123, 2009
28*2009
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of, 2017
27*2017
, 2017
26*2017
Գ :
..
. . . 項, 2011
25*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20