Follow
 , Voznyak Halyna, Vozniak Galina, Vozniak Halyna, Voznyak Galina, Voznyak Galyna
, Voznyak Halyna, Vozniak Galina, Vozniak Halyna, Voznyak Galina, Voznyak Galyna
..., " .. "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
:
,
.: , 183, 2007
144*2007
Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio Economic potential of the sustainable development of Ukraine and its
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny [in Ukrainian], 2014
128*2014
: -
, 253-257, 2015
91*2015
Գ - :
, , ,
: , 2006
64*2006
Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of
VS Kravtsiv, IZ Storonianska
Lviv, State Institution Institute of Regional Research named after MI, 2020
60*2020
: :
DU" Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny", 2016
60*2016
:
, 34-43, 2015
55*2015
: : 8
.. ..
, 2013
55*2013
Գ [ ]
: http://www. rusnauka. com/15_APSN_2010/Economics/66671. doc. htm, 2010
45*2010
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
39*2018
,
, 46, 2005
38*2005
Finansova detsentralizatsiia ta stale endohenne zrostannia rehioniv: formalizatsiia napriamiv vplyvu [Financial decentralization and sustainable endogenous growth of regions
H Voznyak
World of Finance 2 (59), 49-59, 2019
32*2019
SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF INTER-BUDGETARY RELATIONSDECENTRALIZATION IN UKRAINE: ASSESSMENT AND CHALLENGES
AY Kuznetsova, HV Voznyak, IV Zherebylo
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (27), 446-456, 2018
312018
-
,
31*2004
:
, 671-677, 2015
30*2015
/[ , , , .]; . ; . . . .,
,2013.93 , 2013
29*2013
:
,
³ . -. .2009. 41, 115-123, 2009
28*2009
'
.., ..
, 2008
28*2008
Գ
-. . : . 08.04. 01 Գ, , 2006
28*2006
Terytorialnyy rozvytok i rehionalna polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
27*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20