Кучерявий В.П.
Кучерявий В.П.
д.с.-г.н., професор, НЛТУ України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологія: підручник для вузів. – 2-е вид.
ВП Кучерявий
Львів: Світ, 2001
551*2001
Екологія
ВП Кучерявий
Львів: Світ 500, 480, 2001
326*2001
Екологія
ВП Кучерявий
Львів: Світ 500, 480, 2001
3022001
Озеленення населених місць
ВП Кучерявий
Львів: Світ 454 (2), 2005
3012005
Озеленення населених місць
ВП Кучерявий
Львів: Світ 454 (2), 2005
2992005
Фітомеліорація
ВП Кучерявий
Львів: Світ 540, 2003
164*2003
Зеленая зона города
ВА Кучерявый
К.: Наук. думка, 1981
1341981
Урбоэкологические основы фитомелиорации
ВА Кучерявый
М.: НПО" Информ, 1991
781991
Природная среда города
ВА Кучерявый
Львов: Вища школа, 1984
581984
Рекультивація та фітомеліорація
ВП Кучерявий, ЯВ Геник, АП Дида, ММ Колодко
Львів: Вид-во ГАФСА, 2006
432006
Рекультивація та фітомеліорація
ВП Кучерявий, ЯВ Геник, АП Дида, ММ Колодко
Львів: Вид-во ГАФСА, 2006
412006
Сади і парки Львова
ВП Кучерявий
Вид-во" Світ", 2008
382008
Загальна екологія
ВП Кучерявий
Львів: Вид-во" Світ, 2010
30*2010
Полігони твердих побутових відходів Західного Лісостепу України та проблеми їх фітомеліорації
ВП Кучерявий, ВВ Попович
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 22, 56-66, 2012
232012
Урбоэкология с основами фитомелиораций. Ч ІІ. Фитомелиорация
ВА Кучерявый
М., 1991
21*1991
Горіння полігонів твердих побутових відходів як загроза здоров’ю людини та фактор техногенного навантаження на довкілля
ВВ Попович, ВП Кучерявий
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 162-166, 2012
202012
Вплив продуктів горіння полігонів твердих побутових відходів на організм людини та біоту
ВВ Попович, ВП Кучерявий
Пожежна безпека, 60-66, 2012
202012
Урбоэкология с основами фитомелиорации. ЧI. Урбоэкология
ВА Кучерявый
М, 1991
19*1991
Фітомеліорація: підручник [для студ. ВНЗ]
ВП Кучерявий
Львів: Вид-во" Світ, 2003
152003
Ліхеноіндикація забруднення повітря у м. Львові
СЯ Кондратюк, ВО Кучерявий, ВО Крамарець, та ін.
Укр. ботан. журн 48 (2), 72-76, 1991
141991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20