Джамал Рахметов (D.Rakhmetov) ORCID: 0000-0001-7260-3263
Джамал Рахметов (D.Rakhmetov) ORCID: 0000-0001-7260-3263
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришко НАН України
Verified email at nbg.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Новітні технології біоенергоконверсії: Монографія
ЯБ Блюм
К.:Аграр Медіа Груп, 18-38, 2010
432010
Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні
ДБ Рахметов
К.: Аграр Медіа Груп 398, 17, 2011
332011
Panicum virgatum L.—перспективний інтродуцент у Національному ботанічному саду ім. ММ Гришка НАН України
ДБ Рахметов, ОМ Вергун, СО Рахметова
Інтродукція рослин, 3-14, 2014
222014
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
ВЛ Курило, ДБ Рахметов, МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 11-17, 2018
172018
Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології: монографія
ТМ Черевченко, ДБ Рахметов, МБ Гапоненко
К.: Фітосоціоцентр, 9-10, 2012
172012
Трансгенные растения, толерантные к абиотическим стрессам
ЯС Колодяжная, НК Куцоконь, БА Левенко, ОС Сютикова, ...
Цитология и генетика, 2009
172009
Сомаклональная вариабельность как источник для создания новых сортов пальчатого проса Eleusine Coracanа (L.) Gaertn.
ГЯ Баер, АИ Емец, НА Стадничук, ДБ Рахметов, ЯБ Блюм
Цитология и генетика, 2007
172007
Полезные растения в Украине: от интродукции до использования
ОА Кораблева, ДБ Рахметов
К.: Фитосоциоцентр 171, 2012
162012
Сидераты–удобрения и борцы с сорняками
Д Рахметов
Зерно, 48, 2012
152012
Шавнат: и овощ, и корм и фитотопливо
Д Рахметов, СО Рахметова
в журн.Зерно, 8-10, 2011
142011
Інтродукція рослин та біоконверсія землеробства Полісся
ДБ Рахметов, ВП Фещенко
Житомир: Друк, 1-7, 2006
132006
Роль нових культур у фітоенергетиці України
ДБ Рахметов
Науковий вісник НАУ, 13-20, 2007
122007
Аллелопатическая роль новых культур в многолетних агрофитоценозах
ДБ Рахметов, СА Горобец, СА Рахметова
Матеріали Міжнар. наук. конф.Алелопатія та сучасна біологія.—К…, 2006
122006
Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: интродукция, биология, сорта, возделывание
ДБ Рахметов
К.: Фитосоциоцентр, 2000
122000
Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.)
МІ Кулик, ДБ Рахметов, ВЛ Курило
Полтава: РВВ ПДАА, 2017
112017
Новiтнi технологiї бiоенергоконверсiї: Монографiя
ЯБ Блюм, ГГ Гелетуха, IП Григорюк, ВО Дубровiн, АI Емець, ...
112010
Теоретичнi та прикладнi аспекти iнтродукцiї рослин в Українi
ДБ Рахметов
102011
Бiологiчнi ресурси i технологiї виробництва бiопалива: Монографiя
ЯБ Блюм, ГГ Гелетуха, IП Григорюк, КВ Дмитрук, ВО Дубровiн, ...
102010
Чуфа–перспективна культура комплексного використання
ДБ Рахметов, СО Рахметова, СА Рахметова, ВГ Миколайчук, ...
102008
Нові кормові, пряносмакові та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України
ДБ Рахметов, НО Стаднічук, ОА Корабльова, НМ Смілянець, ...
К.: Фітосоціоцентр 163, 2004
92004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20