Джамал Рахметов (D.Rakhmetov) ORCID: 0000-0001-7260-3263
Джамал Рахметов (D.Rakhmetov) ORCID: 0000-0001-7260-3263
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришко НАН України
Підтверджена електронна адреса в nbg.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новітні технології біоенергоконверсії: Монографія
ЯБ Блюм
К.:«Аграр Медіа Груп, 18-38, 2010
362010
Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні
ДБ Рахметов
К.: Аграр Медіа Груп 398, 17, 2011
302011
Panicum virgatum L.—перспективний інтродуцент у Національному ботанічному саду ім. ММ Гришка НАН України
ДБ Рахметов, ОМ Вергун, СО Рахметова
Інтродукція рослин, 3-14, 2014
222014
Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології: монографія
ТМ Черевченко, ДБ Рахметов, МБ Гапоненко
К.: Фітосоціоцентр, 9-10, 2012
152012
Полезные растения в Украине: от интродукции до использования
ОА Кораблева, ДБ Рахметов
К.: Фитосоциоцентр 171, 2012
152012
Трансгенные растения, толерантные к абиотическим стрессам
ЯС Колодяжная, НК Куцоконь, БА Левенко, ОС Сютикова, ...
Цитология и генетика, 2009
152009
Сомаклональная вариабельность как источник для создания новых сортов пальчатого проса Eleusine coracanа (L.) Gaertn.
ГЯ Баер, АИ Емец, НА Стадничук, ДБ Рахметов, ЯБ Блюм
Цитология и генетика, 2007
132007
Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: интродукция, биология, сорта, возделывание
ДБ Рахметов
К.: Фитосоциоцентр, 2000
132000
Роль нових культур у фітоенергетиці України
ДБ Рахметов
Науковий вісник НАУ, 13-20, 2007
122007
Сидераты–удобрения и борцы с сорняками
Д Рахметов
Зерно. 2012. № 10. С. 48 55, 2012
112012
Аллелопатическая роль новых культур в многолетних агрофитоценозах
ДБ Рахметов, СА Горобец, СА Рахметова
Матеріали Міжнар. наук. конф.«Алелопатія та сучасна біологія».—К …, 2006
112006
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
ВЛ Курило, ДБ Рахметов, МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 11-17, 2018
102018
Щавнат: и овощ, и корм, и фитотопливо
Д Рахметов, СО Рахметова
Зерно.–ғ3.–2011, 2011
102011
Новiтнi технологiї бiоенергоконверсiї: Монографiя
ЯБ Блюм, ГГ Гелетуха, IП Григорюк, ВО Дубровiн, АI Емець, ...
102010
Бiологiчнi ресурси i технологiї виробництва бiопалива: Монографiя
ЯБ Блюм, ГГ Гелетуха, IП Григорюк, КВ Дмитрук, ВО Дубровiн, ...
92010
та ін. Нові кормові, пряносмакові та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України
ДБ Рахметов, НО Стаднічук, ОА Корабльова
К.: Фітосоціоцентр, 2004
92004
Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.)
МІ Кулик, ДБ Рахметов, ВЛ Курило
Полтава: РВВ ПДАА, 2017
82017
Теоретичнi та прикладнi аспекти iнтродукцiї рослин в Українi
ДБ Рахметов
82011
Vozobnovlyaemye rastytel’nye resursy [Renewable vegetation resources]
D Shpaar, D Draher, S Kalenskaya, D Rakhmetov
Pushkyn.[in Russian], 2006
82006
Интродукция и введение в культуру перспективных кормовых видов мальвы в условиях Лесостепи Украины
ДБ Рахметов
Автореф. дис.... канд. с.-х. наук, 1991
81991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20