Подписаться
Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СНАУ, факультет економіки і менеджменту, кафедра публічного управління та адміністрування
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1282012
Основы маркетинга
ВД Секерин
КноРус, 2012
1002012
Маркетинг у промисловості: підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 6-12, 2004
852004
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
582009
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
582002
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
562005
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України 290, 12, 2010
552010
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
39*2013
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, НЄ Косолап
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2012
362012
Маркетинг у промисловості: Монографія
ОС Тєлєтов
К.: Центр навчальної літератури 248, 5, 2004
362004
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, ОС Тєлєтов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 117-124, 2011
352011
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
342016
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
262014
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
262011
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
ОС Тєлєтов, НВ Івашова
Маркетинг в Україні, 17-21, 2009
202009
Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах
ОС Тєлєтов, СГ Тєлєтова
Сумський державний університет, 2015
192015
Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний
НТУУ" КПІ", 2010
192010
Інновації в маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, НВ Івашова, ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2013
172013
Брендинг та ребрендинг в умовах сучасних промислових виробництв
ОС Тєлєтов
Вид-во Львівської політехніки, 2010
172010
Науково-методичні засади маркетингового тестування промислової інноваційної продукції
ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2011
162011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20