Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СумДУ, ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кафедра маркетингу та управління інноваційною
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основы маркетинга: учебное пособие
ВД Секерин
М.: КноРус, 2012
962012
Маркетинг у промисловості: Підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
592004
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
492002
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України, 2010
292010
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
282009
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, АС Телетов, НЄ Косолап
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2012
262012
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, СГ Телетова, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Вид-во СумДУ, 2011
232011
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
182014
Маркетинг у промисловості: Монографія
ОС Тєлєтов
К.: Центр навчальної літератури 248, 25, 2004
172004
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
152011
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи
ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво СумДУ, 2010
142010
Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств
ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво НТУУ КПІ, 2010
142010
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
О Тєлєтов, Н Івашова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
132009
Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний, АС Телетов, ЕИ Нагорный
Видавництво СумДУ, 2008
132008
Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні
ОС Тєлєтов, АС Телетов
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
122011
Основы определения эффективности работы маркетинговых служб на промышленном предприятии/А. Телетов
АС Телетов
Механізм регулювання економіки: міжнар. наук. журнал, 179-200, 2001
122001
Науково-методичні засади маркетингового тестування промислової інноваційної продукції
ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный
Вид-во СумДУ, 2011
112011
Маркетинг інновацій виробничо-технічної продукції
ОС Тєлєтов, АС Телетов
" ВТД" Університетська книга", 2007
112007
Бізнес-план: навчальний посібник
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ, 2005
112005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20