Подписаться
Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СНАУ, факультет економіки і менеджменту, кафедра публічного управління та адміністрування
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1562012
Маркетинг у промисловості: підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 6-12, 2004
922004
Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
902015
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
862016
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
842009
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України 290, 12, 2010
692010
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
602005
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
592002
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, НЄ Косолап
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2012
472012
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
46*2013
Маркетинг у промисловості: Монографія
ОС Тєлєтов
К.: Центр навчальної літератури 248, 5, 2004
452004
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, ОС Тєлєтов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 117-124, 2011
412011
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
312014
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
312011
Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах
ОС Тєлєтов, СГ Тєлєтова
Сумський державний університет, 2015
252015
Брендинг та ребрендинг в умовах сучасних промислових виробництв
ОС Тєлєтов
Вид-во Львівської політехніки, 2010
232010
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ОС Тєлєтов, МК Шапочка, ...
Вид-во СумДУ, 2010
222010
Основы маркетинга
ВД Секерин
КноРус, 2012
212012
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
ОС Тєлєтов, НВ Івашова
Маркетинг в Україні, 17-21, 2009
212009
Інновації в маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, НВ Івашова, ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2013
202013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20