Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СумДУ, ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кафедра маркетингу та управління інноваційною
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основы маркетинга: учебное пособие
ВД Секерин
М.: КноРус, 2012
1122012
Маркетинг у промисловості: Підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
602004
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
512002
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України, 2010
312010
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
312009
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, АС Телетов, НЄ Косолап
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2012
272012
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, СГ Телетова, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Вид-во СумДУ, 2011
262011
Маркетинг у промисловості: Монографія
ОС Тєлєтов
К.: Центр навчальної літератури 248, 25, 2004
222004
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
192014
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
162011
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи
ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво СумДУ, 2010
142010
Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств
ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво НТУУ КПІ, 2010
142010
Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні
ОС Тєлєтов, АС Телетов
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
132011
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
О Тєлєтов, Н Івашова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
132009
Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний, АС Телетов, ЕИ Нагорный
Видавництво СумДУ, 2008
132008
Основы определения эффективности работы маркетинговых служб на промышленном предприятии/А. Телетов
АС Телетов
Механізм регулювання економіки: міжнар. наук. журнал, 179-200, 2001
132001
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
12*2012
Інноватика та розвиток людства: історія та сучасність
ОС Тєлєтов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-24, 2011
122011
Бізнес-план: навчальний посібник
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ, 2005
122005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20