Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СумДУ, ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кафедра маркетингу та управління інноваційною
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основы маркетинга: учебное пособие
ВД Секерин
М.: КноРус, 2012
842012
Маркетинг у промисловості: Підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
622004
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
482002
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України, 2010
272010
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, АС Телетов, НЄ Косолап
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2012
242012
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
232009
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, СГ Телетова, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Вид-во СумДУ, 2011
222011
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
152014
Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств
ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво НТУУ КПІ, 2010
152010
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
142011
Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи
ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво СумДУ, 2010
142010
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
132012
Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний, АС Телетов, ЕИ Нагорный
Видавництво СумДУ, 2008
132008
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Сумский государственный университет, 2013
12*2013
Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні
ОС Тєлєтов, АС Телетов
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
122011
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
О Тєлєтов, Н Івашова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Основы определения эффективности работы маркетинговых служб на промышленном предприятии/А. Телетов
АС Телетов
Механізм регулювання економіки: міжнар. наук. журнал, 179-200, 2001
122001
Маркетинг інновацій виробничо-технічної продукції
ОС Тєлєтов, АС Телетов
" ВТД" Університетська книга", 2007
112007
Інноватика та розвиток людства: історія та сучасність
ОС Тєлєтов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-24, 2011
102011
Формування поняття «маркетингове тестування» в контексті створення нової продукції
ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво Хмельницького національного університету, 2009
102009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20