Олександр Тєлєтов
Олександр Тєлєтов
СумДУ, ННІ фінансів, економіки та менеджменту, кафедра маркетингу та управління інноваційною
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основы маркетинга: учебное пособие
ВД Секерин
М.: КноРус, 2012
732012
Маркетинг у промисловості: Підручник
ОС Тєлєтов
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
522004
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
492008
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія
ОС Тєлєтов
Суми: Вид-во СумДУ 231, 3, 2002
452002
Маркетингові дослідження: навч. посіб.
ОС Тєлєтов
К.: Знання України, 2010
282010
Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні
ОС Тєлєтов, АС Телетов, НЄ Косолап
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2012
242012
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, ОС Тєлєтов
Маркетинг і менеджмент інновацій, 117-124, 2011
222011
Рекламний менеджмент: підручник
ОС Тєлєтов
Суми: ВТД «Університетська книга, 2009
212009
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
17*2013
Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу
ОС Тєлєтов, ВМ Шатова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-20, 2014
152014
Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний
НТУУ" КПІ", 2010
152010
Маркетинг у промисловості: Монографія
ОС Тєлєтов
К.: Центр навчальної літератури, 2004
152004
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи
ОС Тєлєтов, АС Телетов
Видавництво СумДУ, 2010
142010
Рекламна діяльність вищого навчального закладу
ОС Тєлєтов, МВ Провозін
Маркетинг і менеджмент інновацій, 53-64, 2011
132011
Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні
ОС Тєлєтов, АС Телетов
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
132011
Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний, АС Телетов, ЕИ Нагорный
Видавництво СумДУ, 2008
132008
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
О Тєлєтов, Н Івашова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Основы определения эффективности работы маркетинговых служб на промышленном предприятии/А. Телетов
АС Телетов
Механізм регулювання економіки: міжнар. наук. журнал, 179-200, 2001
122001
Маркетинг інновацій виробничо-технічної продукції
ОС Тєлєтов, АС Телетов
" ВТД" Університетська книга", 2007
112007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20