Uvayeva
Uvayeva
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины
ОІ Уваєва, РІ Гураль
Ruthenica 2 (18), 25-38, 2008
72008
Молюски підродини Planorbinae України: Моногр
ОІ Уваєва
Черкаси: Чабаненко ЮА, 2007
62007
Роль передньозябрових молюсків в осадженні зависів за різної їх щільності поселення
ОІ Уваєва, АП Стадниченко, НО Федоренко
Наукові записки Терноп. націон. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Біологія …, 2010
42010
Просторово-часова мінливість вікової структури популяцій Viviparus (Mollusca: Opistobranchia: Viviparidae) у водоймах України
ОІ Уваєва, НМ Шурова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
32012
Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер.
АП Стадниченко, РК Мельниченко, ОІ Уваєва, ОВ Павлюченко
IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в …, 2007
32007
Bioindication significance of population characteristics of viviparids (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae) in water bodies of Central Polesia, Ukraine
EI Uvaeva, ED Shimkovich
UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA-SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 159 (3 …, 2017
22017
зоологія БвзхРвввтних
ОВ Павлюченко, ОІ Уваєва
22014
Особливості зараження тематодами популяцій живородок (Mollusca: opistobranchia: viviparidae) різного віку
ОІ Уваєва
Питання біоіндикації та екології, 222-220, 2014
22014
Порушення очищувальної роботи Viviparus contectus (Mollusca: Opistobranchia: Viviparidae) за сумісної дії детергентів та трематодної інвазії
ОІ Уваєва
Зоологія. Розділ ІІ, 45-49, 2012
22012
Особливості росту молюсків роду Viviparus у водоймах Центрального Полісся України
О Уваєва
Вісник Львівського унту. Серія: біологічна.–2011.–Вип 56, 105-110, 2011
22011
Історія і сучасний стан вивчення парамфістомід (Trematoda: Paramphistomatidae) як паразитів котушкових в Україні
ОІ Уваєва
Наук. зап. Держ. природозн. музею.–Львів 26, 199-204, 2010
22010
Вікові та індивідуальні особливості фільтраційної активності молюсків
О Уваєва
Вісн. Львів. ун-ту.–2010.–Вип 52, 132-136, 2010
22010
New finds of freshwater molluscs (Gastropoda, Bivalvia) in water bodies of Ukraine
OI Uvaeva, OV Pavlyuchenko, RI Gural
Proceedings of the State Agricultural University 1 (18), 100-105, 2007
22007
Biodiversity of the freshwater molluscs in the Volyn lakes
AP Stadnichenko, RK Melnichenko, OI Uvaeva
ZOOCENOSIS-2007. Biodiversity and role of animals in ecosystems …, 2007
22007
Нові знахідки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) у водоймах України
ОІ Уваєва, ЕИ Уваева, ОВ Павлюченко, РІ Гураль, РИ Гураль
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2007
22007
Багаторічна динаміка чисельності і біомаси молюсків родини Viviparidae у річках Полісся
ОІ Уваєва
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
The role of Viviparus contectus (Millet) (Mollusca, Viviparidae) in the sedimentation of suspension and transformation of organic matter in the Tnya River (Ukraine)
EI Uvaeva, GK Shcherbina
Inland Water Biology 10 (4), 415-418, 2017
12017
Определение индивидуального возраста у моллюсков
ОІ Уваєва, ЮВ Михайлова
Біологічні дослідження–2017, 103-104, 2017
12017
Временная изменчивость половой структуры популяции Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) в реке Случь
ОІ Уваєва, НМ Шурова, ГК Щербина
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 101-104, 2016
12016
Плодючість прісноводних молюсків Viviparus contectus (Millet, 1813)
ОІ Уваєва
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20