Follow
Uvaieva Olena / Уваєва Олена
Uvaieva Olena / Уваєва Олена
професор кафедри наук про Землю, Державний університет "Житомирська політехніка"
Verified email at ztu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Гідробіологія
ОІ Уваєва, ІГ Коцюба, ТО Єльнікова
Державний університет" Житомирська політехніка", 2020
152020
Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины
ОІ Уваєва, РІ Гураль
Ruthenica 2 (18), 25-38, 2008
92008
Молюски підродини Planorbinae України: Моногр
ОІ Уваєва
Черкаси: Чабаненко ЮА, 2007
92007
The role of Viviparus contectus (Millet) (Mollusca, Viviparidae) in the sedimentation of suspension and transformation of organic matter in the Tnya River (Ukraine)
EI Uvaeva, GK Shcherbina
Inland Water Biology 10, 415-418, 2017
82017
Effect of zinc ions on the lung and cutaneous diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the …
ЮВ Бабич, РК Романюк, АП Стадниченко, ОІ Уваєва
Folia Malacologica, 2022
62022
Оценка экологического благополучия водоемов с помощью половой структуры популяций моллюсков Viviparus viviparus L. (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae)
ЕИ Уваева, НМ Шурова
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия …, 2014
52014
Роль передньозябрових молюсків в осадженні зависів за різної їх щільності поселення
OI Уваєва, АП Стадниченко, HO Федоренко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010
52010
Молюски родини Viviparidae (Gastropoda, Pectinibranchia): структурнофункціональна організація популяцій, біоіндикаційні можливості та роль в очищенні водойм Українського Полісся
ОІ Уваєва
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі …, 2018
42018
Биоиндикационное значение популяционных характеристик живородок (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae) в водоемах Центрального Полесья
ЕИ Уваева, ЕД Шимкович
Ученые записки Казанского университета. Серия естественные науки 159 (3 …, 2017
42017
Bioindication significance of population characteristics of viviparids (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae) in water bodies of Central Polesia, Ukraine.
EI Uvaeva, ED Shimkovich
42017
Молюски роду PLANORBIS (GASTROPODA, PLANORBINAE) фауни Україна: діагностика, особливості поширення та екологія
ОІ Уваєва
Вестник зоологии 1 (41), 71-80, 2007
42007
Вплив іонів Cr (ІІІ) на показники дихання аловидів Planorbarius corneus sl (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) гідромережі України
ЮВ Бабич, АП Стадниченко, ОІ Уваєва
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2022
32022
Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка
РК Мельниченко, ТВ Андрійчук, ДА Гарбар, АМ Гарлінська, АВ Довбня, ...
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
32016
Плодючість прісноводних молюсків Viviparus contectus (Millet, 1813)
ОІ Уваєва
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
32015
зоологія БвзхРвввтних
ОВ Павлюченко, ОІ Уваєва
32014
Порушення очищувальної роботи Viviparus contectus (Mollusca: Opistobranchia: Viviparidae) за сумісної дії детергентів та трематодної інвазії
ОІ Уваєва
Лесі. Українки. Біологічні науки 27, 2, 2012
32012
Просторово-часова мінливість вікової структури популяцій Viviparus (Mollusca: Opistobranchia: Viviparidae) у водоймах України
ОІ Уваєва, НМ Шурова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
32012
Особливості росту молюсків роду Viviparus у водоймах Центрального Полісся України
ОІ Уваєва
Вісник Львівського унту. Серія: біологічна.–2011.–Вип 56, 105-110, 2011
32011
Вікові та індивідуальні особливості фільтраційної активності молюсків
О Уваєва
Вісн. Львів. ун-ту.–2010.–Вип 52, 132-136, 2010
32010
Biodiversity of the freshwater molluscs in the Volyn lakes
AP Stadnichenko, RK Melnichenko, OI Uvaeva
ZOOCENOSIS-2007. Biodiversity and role of animals in ecosystems …, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20