Олександр Шевчук
Олександр Шевчук
кандидат педагогічних наук, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний
Підтверджена електронна адреса в posek.km.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчальний фізичний експеримент як засіб формування фахової компетентності майбутніх учителів фізики
ОВ Шевчук
НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА …, 2014
32014
Формування фахових компетентностей майбутніх учителів в ході виконання лабораторних практикумів з методики і техніки навчального фізичного експерименту
ОВ Шевчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
22015
Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт
РВ Семенишена, ОВ Шевчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у …, 2015
22015
Лабораторні роботи та їх вплив на формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики
ОВ Шевчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Формування фахової компетентності майбутнього вчителя фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання
ОВ Шевчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Кваліфікаційні рівні та лабораторні роботи з фізики як засіб формування прогнозованих кваліфікаційних рівнів
ОВ Шевчук
Сборник научных трудов SWorld 18 (2), 70-74, 2013
12013
Лабораторні роботи як засіб формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики
ОВ Шевчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
12013
Особистісно орієнтоване навчання учнів розв’язуванню фізичних парадоксів і софізмів
ОВ Шевчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
12012
Формування світогляду майбутніх учителів фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання
ОВ Шевчук
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2012
12012
Формування компетентностей майбутнього вчителя фізики шляхом проведення лабораторних робіт частково-пошукового характеру
ОВ Шевчук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Класифікація методів навчання фізиці за ознаками дієвості та продуктивності
ОВ Шевчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
12011
Інноваційні підходи організації та проведення лабораторних робіт пошукового характеру з фізики у 10 класі
О Семерня, О Шевчук
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
Засоби розвитку пізнавальної активності як чинника становлення експериментаторської компетенції шляхом виконання практичних завдань частково пошукового типу
ОЛ Складанівський, ОВ Шевчук
Молодий вчений, 164-167, 2018
2018
ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Шевчук О.В., Іванюк Т.М.
Scientific Journal Virtus, 167-169, 2018
2018
Психолого-педагогічні аспекти формування у студентів ключових компетентностей лабораторним практикумом
ОВ Шевчук
Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток …, 2013
2013
Вплив лабораторних робіт на формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики
ОВ Шевчук
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN QUALITY MANAGEMENT TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN …, 2013
2013
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ОВ Шевчук
Редакційна колегія, 45, 2011
2011
Організація та проведення частково-пошукової лабораторної роботи з МНФ за еталонними вимірниками якості знань на тему «поверхневий натяг рідин»
ПС Атаманчук, ОМ Семерня, ОВ Шевчук
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18