Підписатись
Ліна Рибалко
Ліна Рибалко
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Підтверджена електронна адреса в nupp.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах: теорія і практика: монографія
Л Рибалко
Полтава: ФОП Мирон ІА, 2014
292014
Навчання біології учнів основної школи
НЮ Матяш, ОГ Козленко, ТВ Коршевнюк, ЛМ Рибалко
КОНВІ ПРІНТ, 2019
252019
Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді
ЛМ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
212017
Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища
МВ Гриньова, НВ Кононец, ММ Дяченко-Богун, ЛМ Рибалко
Інформаційні технології і засоби навчання, 182-193, 2019
202019
Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів
ЛМ Рибалко
Рибалко Ліна Миколаївна, 2008
182008
Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до використання національних засобів хортингу у професійній діяльності
ВЕ Єрьоменко
Ірпінь, 2023
162023
Біологія: підруч.[для 7 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ВР Ільченко
ВР Ільченко, ЛМ Рибалко, ТО Півень 2, 2007
152007
Упровадження інноваційних підходів до навчання-шлях модернізації змісту освіти
ЛМ Рибалко
Львів, 2016
142016
Дидактичні основи навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу
ЛМ Рибалко
Полтава, 2015
142015
Природознавство. 6 клас
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ЛМ Рибалко
П.: Довкілля-К, 2006
112006
Здоров’язбережувальні технології як педагогічна і соціальна проблема
ЛМ Рибалко
Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна …, 2019
102019
Світовий досвід фізкультурно-оздоровчої діяльності у закладах вищої освіти
ЛМ Рибалко
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
102019
Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі закладу освіти.
ЛМ Рибалко, ММ Дяченко-Богун
Полтава: Астрая, 2019
92019
Біологія: підруч.[для 8 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ЛМ Рибалко
Полтава: Довкілля–К, 2008
92008
Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до провадження здоров’язбережувальних технологій
ЛМ Рибалко
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
82019
Сучасні підходи до розв’язання проблеми інтеграції змісту природничонаукової освіти
ЛМ Рибалко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 105-111, 2012
82012
Рухова активність як складова здорового способу життя
ЛМ Рибалко, Я Карпушкіна
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2022
62022
Методика розвитку фізичних якостей в учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор
ЛМ Рибалко
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2021
62021
Організація здоров’язбережувального середовища в закладі вищої освіти
ЛМ Рибалко, ОА Пермяков, ТО Синиця, АВ Остапов, ТВ Йопа
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3, 2020
62020
Загальна теорія здоров’я: конспект лекцій для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
ЛМ Рибалко
Полтава: ПолтНТУ 150, 2019
62019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20