Наталія Шишпанова|Nataliia Shyshpanova
Наталія Шишпанова|Nataliia Shyshpanova
Миколаївський національний аграрний університет
Verified email at mnau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
НО Шишпанова, НА Шишпанова, АО Іванов
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
162017
Систематизація показників оцінки фінансової надійності страхових компаній
НО Шишпанова, ТВ Шкарлєт, НА Шишпанова, ТВ Шкарлет
62017
Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій
Н Шишпанова
Україна: аспекти праці, 8-16, 2013
62013
Зарубіжний досвід аграрного страхування та можливості його адаптації у вітчизняну страхову практику
НО Шишпанова
42018
Фінансовий контролінг
НО Шишпанова, НА Шишпанова
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
32017
Актуальні проблеми зайнятості населення сільських територій та стратегічні напрямки їх вирішення
НО Шишпанова
Сталий розвиток економіки, 157-162, 2015
32015
Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій
НО Шишпанова, НА Шишпанова
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
32015
Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України
НО Шишпанова
22019
Формування доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності
АВ Літвак, НО Шишпанова, АВ Литвак, НА Шишпанова
22017
Особливості зайнятості населення сільських територій Миколаївської області
НО Шишпанова
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 214-219, 2013
22013
Бюджетна політка регіону: теоретична концептуалізація
Шишпанова.
Modern Economics, 0
2
Управлінський облік у схемах і таблицях
НМ Сіренко, ІВ Баришевська
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
12018
Проблеми та перспективи розвитку андеррайтингу в менеджменті страхової компанії
НО Шишпанова, КВ Михайловська
12016
Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій
НО Шишпанова, НА Шишпанова
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
12015
Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій
НО Шишпанова, НА Шишпанова
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
12013
Необхідність активізації діяльності страхового омбудсмена в Україні
НО Шишпанова, АА Кугляр
2021
Роль цифрових технологій у бізнес-процесах страхових компаній
НО Шишпанова, ОА Боднар
2021
Виклики фінансової глобалізації та їх вплив на фінансову систему країни
ОА Боднар, НО Шишпанова
2021
Розвиток страхового ринку України в умовах трансформаційних змін
НО Шишпанова, ОА Боднар
2021
Концепт зміцнення фінансово-економічної безпеки товаровиробників зерна
ОА Боднар, НО Шишпанова
Миколаївський національний аграрний університет, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20